Nieuws

Nieuws

Infoblad Mediation in Strafzaken nr. 2-2017

Het tweede Infoblad Mediation in Strafzaken (MiS) is uit. Het staat boordevol ervaringen vanuit de praktijk. In deze editie is vooral aandacht voor afgeronde zaken, vertellen mediators wat MiS bijzonder maakt en de waarde van mediation in het jeugdstrafrecht. Lees bijv. het interview met Rianne de Back, coördinerend jeugdofficier van justitie.

Lees verder »

Enhancing Democracy and Citizen’s Trust in Governance Adopting a Fair Treatment Approach in Indonesia’s Ombudsman Offices

Inmiddels terug van een bijzondere missie in Jakarta, Indonesië. Om met een mooie delegatie: VU, de Nationale Ombudsman, het Van Vollenhoven Instituut, het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en de Ombudsman Republik Indonesia (ORI) en Pusat Mediasi National (PMN) een programma te ontwikkelen voor een ‘Fair Treatment Approach’ en klachtafhandeling die meer gestoeld is op de uitgangspunten van mediation.


Lees verder »

Mediation training in Congo

In oktober j.l. was het CvC samen met de VU betrokken bij een project in de Democratic Republic of Congo. Doel van het project was om medewerkers van een NGO te trainen in mediation en trauma verwerking.  Deze NGO, the Peace and Conflict Resolution Centre PCR genoemd, heeft als doelstelling om vrede en harmonie te brengen in de dorpen die te lijden hebben gehad van de oorlog in het Kivu gebied in oost Congo. PCR richt zich daarbij op de zogenoemde grass roots. Hun vrijwilligers gaan de dorpen in om mensen te counselen die worstelen met oorlogstrauma’s.  Omdat dit gebied een zogenoemd high conflict area is, zetten de vrijwilligers mediation in om (potentiele) conflicten aan te pakken. Daar was de Mediation training dan ook op gericht.


Lees verder »

ByPass in het strafproces

Tijdens een rechtzaak een uistapje maken naar de mediator om onderling tot afspraken te komen, is tegenwoordig in civiel- en bestuursrecht heel gebruikelijk. Vooral in familiezaken gebeurt het veel. Het strafrecht loopt achter, maar daar komt langzaam verandering in. Zes rechtbanken experimenteerden anderhalf jaar met mediation in strafzaken. Heo werkt dat, en bevalt het? Berichten uit het veld. Tekst: Pauline van der Mije Uit: Rechtspraak-magazine-2015-02


Lees verder »

Eerste Infoblad Mediation in Strafzaken OM

Voorwoord Judith Uitermark - Het is met trots dat we u dit eerste infoblad Mediation in Strafzaken kunnen aanbieden. In de afgelopen drie succesvolle pilotjaren is in zes arrondissementen 2294 keer een mediation aangeboden in strafzaken. Van de daadwerkelijk opgestarte zaken slaagde maar liefst 78%. Het betrof veelvoorkomende zaken van geweld (huiselijk geweld, uitgaansgeweld, gewone en zware mishandelingen) bedreigingen en berovingen op straat, maar ook bijzondere zaken, zoals een poging moord en een cybercrimezaak. Ook zien we steeds vaker dat mediation in verkeerszaken wordt ingezet. 
Door: Judith Uitermark, Landelijk ZM-Coördinator Mediation in Strafzaken, tevens strafrechter in de rechtbank Noord-Holland


Lees verder »

Crossborder mediation

Een waardevol instrument bij kindontvoering en internationale familiezaken. We realiseren het ons niet altijd, maar bij elke werkdag wordt er een kind van of naar Nederland ontvoerd. Mediation in kinderontvoeringszaken wordt in steeds meer landen toegepast. Nederland is een van de koplopers. In ons land passen speciaal getrainde en ervaren mediators veelal de zogenaamde pressure cooker-methode toe. De stem van het kind heeft hierin een centrale rol.


Lees verder »

De CvC Mediationwasstraat©

Op 13 juni kunnen deelnemers aan het NMV lustrumfestival meedoen met de mediationwasstraat. Door mee te doen kunnen zij hun mediationvaardigheden op een leuke manier weer een keer oppoetsen. Het is een interactieve oefening, gegeven door Linda Reijerkerk, waarbij aan mediators wordt gevraagd in een splitsecond en op gevoel de juiste interventies te doen!
 


Lees verder »

"Nu ben ik mediator"- Over het opdoen van praktijkervaring na de basisopleiding

Ik ben Anouk van der Jagt en sinds mei 2015 mag ik mezelf mediator noemen. Dat was het moment waarop ik - bij de uitreiking van mijn certificaat - door mijn opleiders bij het Centrum voor Conflicthantering besloot echt als mediator aan de slag te gaan. Jezelf mediator noemen, jezelf mediator voelen en mediator zijn, daar zit - voor mij althans - nog wel een verschil. Want hoe fijn het oefenen met mede-studenten tijdens de basisopleiding ook is, het ‘echte werk’ dat is toch weer andere koek. Vlieguren maken dus. En waar doe je dat dan?

Lees verder »

Interview met Leontine van Schie over Leergang Oplossingsgericht Coachen

Wie is Leontine van Schie?

Leontine van Schie is werkzaam aan de Hogeschool INHOLLAND bij de Master Leren en Innoveren als docent en coach. Ook houdt zij zich daar bezig met contractactiviteiten op het gebied van coaching, intervisie, supervisie en teamcoaching. Zij is assessor en begeleidt beginnende directeuren en directies. Sinds 2006 heeft Leontine een eigen praktijk. In 2004 volgde zij de Mastercourse Oplossingsgericht Management en Coaching. Sinds die tijd maken de uitgangspunten van deze aanpak deel uit van haar dagelijks leven en werken. Zij is gecertificeerd supervisor en teamcoach.

Bij het CvC traint Leontine van Schie in de Leergang Oplossingsgericht Coachen.


Lees verder »

Wet Werk en Zekerheid in relatie tot Arbeidsrechtmediation

Sinds 1 juli 2015 genieten we van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’). Deze wet vervangt het oude ontslagrecht en heeft grote veranderingen in de arbeidsrechtpraktijk met zich mee gebracht. De kantonrechtersformule is afgeschaft en vervangen door de lagere, forfaitaire transitievergoeding. Uit onderzoek van schikkingen die leiden tot een beschikking van de kantonrechter, is gebleken dat gemiddeld toch een hogere transitievergoeding is betaald van 1,6 x de transitievergoeding.


Lees verder »

Afluisterpraktijken

Het maken van geluidsopnamen past niet binnen de vertrouwelijkheid die kenmerkend is voor mediation. Nu dit niet bij wet of anderszins verboden is, zou het MfN-mediationcontract dienen te worden aangepast. Corine de Jong heeft vooralsnog een eigen oplossing gevonden. In een opiniestuk in Het tijdschrift voor conflicthantering schrijft zij hierover.

 

 

 Lees verder »

Column Jacques de Waart Tijdschrift ConflicthanteringLees verder »

Voor vragen en advies op maat

(023) 5323196
Neem contact op Bel mij terug