Nieuws

Nieuws

Vertrouwen in de toekomst

Dit is de titel van het rapport met het nieuwe regeerakkoord. Ook het CvC heeft het volste vertrouwen in de toekomst. Mediation krijgt namelijk een belangrijke plek in de rechtspraak en in onze samenleving.

Gisteravond 12 oktober interviewde Jeroen Pauw informateur Gerrit. Mediation- en onderhandelingsvaardigheden bleken essentieel bij de totstandkoming van het nieuwe kabinet. 

Jeroen Pauw:  "Wat is de speelruimte van de formateur, wat mag je wel en wat mag je niet?"

Gerrit Zalm: "Niet veel je bent een vertrouwenspersoon, een mediator. Je moet zorgen dat het tot een goed einde komt. Het is hun programma en het is mijn taak om het proces tot een goed einde te brengen en als er hobbels zijn, dat partijen die oplossen. Soms zijn er biechtstoelsessie. Dan spreek je met de partijen 1:1 of 1:2. Net als een pastoor die de beicht afneemt, blijft wat gezegd wordt, vertrouwelijk. "

Jeroen Pauw: "Mag je dan niets vertellen over hoe dat gegaan is? Ook niet nu het eind goed, al goed is?"

Zalm: "Nee, laat ik het zo zeggen, ze zijn allemaal bekeerd tot het goede geloof, maar ik mag verder niets vertellen over hoe dat is gegaan."

Het hele interview is is terug te kijken op Uitzendinggemist.nl.  Lees verder »

Uit het nieuws: Gronings conflict loopt uit de hand

Door: Jeroen Schutijser, verslaggever economie, NOS

De winkel dichthouden op koopzondag? Dan 500 euro boete. Dat regime geldt al een tijdje in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Een aantal winkeliers heeft al voor duizenden euro's aan sancties opgelegd gekregen van de Vereniging van Eigenaren van de panden.
De VVE wil dat alle winkeliers meedoen aan koopzondag. Dat schept duidelijkheid voor consumenten die willen winkelen op zondag, is de gedachte. "Maar u denkt toch niet dat ik dat geld ga betalen", zeggen de getroffen winkeliers in koor.


Lees verder »

Het belang van mediation in het algemeen en inbedding van mediation in het strafrecht

Brief aan de informateur dhr. Zalm van het NMv, door voorzitter Frederique van Zomeren 

Het belang van mediation in het algemeen en inbedding van mediation in het strafrecht.

Geachte heer Zalm,

Ruzie is van alle markten en alle tijden. Tegengestelde belangen bestaan op de werkvloer, op school, in relaties, in de eigen wijk of in contacten met overheidsinstellingen. Soms monden die uit in hardnekkige conflicten. Ieder jaar beslechten rechters 1,7 miljoen conflicten, die vaak zijn ontstaan door gebrek aan erkenning, slechte communicatie of (te) hoge wederzijdse verwachtingen. De rechtspraak staat onder druk. En niet alleen dat, recent onderzoek van het Hague Institute for Innovation of Law (Hiil) toont aan dat rechtszaken vaak geen oplossingen bieden, maar het conflict soms juist verergeren. Het is dus van groot belang om betere manieren van conflictoplossing te hebben.
Zie voor de hele brief: sept-2017-Brief-ad-informateur-Zalm.pdf


Lees verder »

Corporate Mediation, interview met Mr. Claire Mulder

 Interview met Claire Mulder, redacteur van het Corporate Mediation Journal, waarvan eind 2016 het eerste nummer verscheen bij Eleven International Publishers.
Zij woont momenteel in Geneve, is mediator, trainer en werkt onder andere aan een proefschrift over mediation. Haar filosofie is connectie en groei.

 

Voor wie is het tijdschrift vooral bestemd?
"Voor mediators en ondernemers, bestuurders, bedrijfsjuristen, HR- en andere managers en wetenschappers in binnen en buitenland. Het is een internationaal tijdschrift en het eerste tijdschrift in Nederland geheel gericht op corporate mediation!"
 
Kun je vertellen wat er in het Corporate Mediation Journal zo al te vinden zal zijn?
"In het journal zijn verdiepende artikelen te vinden geschreven door experts uit binnen- en buitenland met betrekking tot mediation- en onderhandelingstechnieken en hoe die het beste kunnen worden geïntegreerd in bedrijven, organisatiestructuren of legal departments. Daarnaast zijn er interviews te vinden met mensen in ondernemingen en organisaties over de vraag hoe zij mediation- en onderhandelingstechnieken inzetten in hun dagelijkse werk en wat dat voor meerwaarde heeft. Het mooie hiervan is dat deze interviews als inspiratie kunnen dienen voor andere(n) organisaties. Hoe kunnen zij deze technieken toepassen in hun eigen omgeving? Maar ook hoe (externe) mediators daar van dienst kunnen zijn. Wij geloven dat mediation het potentieel heeft om traditie, ideologie en paradigma’s in organisatieculturen te kunnen veranderen. In het journal zijn bovendien boekrecensies en boekaanbevelingen te vinden van de nieuwste literatuur op het gebied van corporate mediation. Het doel van het journal is om inzichten te verschaffen, ervaringen te delen van én voor lezers en om het gebruik van mediation (technieken) en onderhandelingsmethoden te promoten in én tussen bedrijven."
 
Sneak preview!
In het eerste nummer van het Corporate Mediation Journal interviewden we onder andere Rob Huijten, Head of Legal bij Bayer. Een van de vragen die we hem stelden was:

"Since you started to use mediation, have you seen a change inside your business?"
"Yes, I believe that employees have become better at recognising a broader perspective beyond their own narrow interests and appreciating that it is acceptable and desirable to value these perspectives. Through success you can demonstrate that people build more value through a deep understanding of their partners’ interests. We are a publicly listed company and we are trying to make money. Getting closer to your customers, understanding their needs and bringing value to them are key components to building real value." 

 
Waarom zouden mediators het tijdschrift moeten lezen?
"Net als in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië zien steeds meer bedrijven de meerwaarde van mediation (technieken) en onderhandelingsmethoden in het managen van conflicten. Het journal is interessant om te lezen voor alle mediators met een interesse voor conflictmanagement bij bedrijven. Hoe wordt mediation in bedrijven gebruikt? Hoe wordt om gegaan met cultuurverschillen van werknemers? Welke communicatievaardigheden worden er binnen een organisatie gebruikt? Hoe kunnen mediation- en negotiation-skills worden ingezet en worden geïntegreerd? Legal counsels vertellen in de interviews waarom er nog veel werk aan de winkel is om alternatieve geschilbeslechting te gebruiken in het bedrijfsleven en hoe dat volgens hen eruit moet zien. Vaak willen gebruikers van mediation iets heel anders willen dan de dienstverleners van mediation. Hoe hierop in te spelen? Wij geloven dat kennis van mediation en communicatievaardigheden het bedrijfsleven succesvoller en gelukkiger maakt!"
 
Hoe vaak zal het verschijnen?
Het Journal zal twee keer per jaar verschijnen en het eerste nummer is gratis te lezen via deze link - http://www.elevenjournals.com/tijdschrift/cmj/2016/1.Lees verder »

ByPass in het strafproces

Tijdens een rechtzaak een uistapje maken naar de mediator om onderling tot afspraken te komen, is tegenwoordig in civiel- en bestuursrecht heel gebruikelijk. Vooral in familiezaken gebeurt het veel. Het strafrecht loopt achter, maar daar komt langzaam verandering in. Zes rechtbanken experimenteerden anderhalf jaar met mediation in strafzaken. Heo werkt dat, en bevalt het? Berichten uit het veld.
Tekst: Pauline van der Mije
Uit: Rechtspraak-magazine-2015-02


Rechtspraak-magazine-2015-02.pdf

Lees verder »

Infoblad Mediation in Strafzaken

Door: Judith Uitermark, Landelijk ZM-Coördinator Mediation in Strafzaken, tevens strafrechter in de rechtbank Noord-Holland

Het is met trots dat we u dit eerste infoblad Mediation in Strafzaken kunnen aanbieden. In de afgelopen drie succesvolle pilotjaren is in zes arrondissementen 2294 keer een mediation aangeboden in strafzaken. Van de daadwerkelijk opgestarte zaken slaagde maar liefst 78%. Het betrof veelvoorkomende zaken van geweld (huiselijk geweld, uitgaansgeweld, gewone en zware mishandelingen) bedreigingen en berovingen op straat, maar ook bijzondere zaken, zoals een poging moord en een cybercrimezaak. Ook zien we steeds vaker dat mediation in verkeerszaken wordt ingezet.

0250-RVR-Infoblad-mediation-DEF_nieuw.pdf

Lees verder »

Twaalf mediators opgeleid door het CvC op Curacao

Een groep professionals, waaronder advocaten, juristen, HR managers en arbospecialisten volgde op Curacao de versnelde Mediationopleiding van het Centrum van Conflicthantering.
Deze mediators kunnen vanaf nu op Curacao, Sint Maarten, BES en Suriname ingezet worden bij onder meer buurtbemiddeling, familieruzies of conflicten op de werkvloer.

De training was zo succesvol dat het CvC in januari 2018 ook op Aruba deze voor het Caribisch gebeid op maat gemaakte versnelde opleiding komt geven. Inschrijven kan al!

 


Lees verder »

Crossborder mediation

Een waardevol instrument bij kindontvoering en internationale familiezaken

We realiseren het ons niet altijd, maar bij elke werkdag wordt er een kind van of naar Nederland ontvoerd. Mediation in kinderontvoeringszaken wordt in steeds meer landen toegepast. Nederland is een van de koplopers. In ons land passen speciaal getrainde en ervaren mediators veelal de zogenaamde pressure cooker-methode toe. De stem van het kind heeft hierin een centrale rol.


Lees verder »

Minder aangiften: politie doet het helemaal anders

70 procent minder aangiften: in Purmerend doet de politie het helemaal anders!
Kort gezegd is één van die uitkomsten van dat onderzoek dat mensen die aangifte doen, niet zozeer uit zijn op vervolging van de dader, als wel op een oplossing van het probleem door kleinere criminaliteit – schadevergoeding is vervolgens genoemd.

zie het artikel van 9 juli 2017: http://nos.nl/artikel/2182339-70-procent-minder-aangiften-in-purmerend-doet-de-politie-het-helemaal-anders.htmlLees verder »

Aantal meldingen kindontvoeringen gestegen

De stijging kan te maken hebben met een toegenomen alertheid op kinderontvoeringen.
 
·         Clara van de Wiel
Uit de NRC van  8 mei 2017
 
 
Het aantal meldingen van kinderontvoering is in 2016 gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIK). De instantie telde vorig jaar 251 gevallen van kinderontvoering, 14 meer dan in 2015. Het gaat om kinderen die vanuit Nederland naar het buitenland worden ontvoerd, bijvoorbeeld door één van de ouders na een scheiding.


Lees verder »

De CvC Mediationwasstraat©

Op 13 juni kunnen deelnemers aan het NMV lustrumfestival meedoen met de mediationwasstraat. Door mee te doen kunnen zij hun mediationvaardigheden op een leuke manier weer een keer oppoetsen. Het is een interactieve oefening, gegeven door Linda Reijerkerk, waarbij aan mediators wordt gevraagd in een splitsecond en op gevoel de juiste interventies te doen!Lees verder »

Uit de NRC van 3 mei 2017: "Rechtsstaat fantastisch voor juristen slecht voor burgers"

Juridische dienstverlening 

Steeds meer problemen van burgers blijven onopgelost, blijkt uit onderzoek. 
Door onze redacteuren Folkert Jensma en Christiaan Pelgrim
Den Haag.
Het is een behoorlijk sombere conclusie, die het juridisch onderzoeksinstituut HiiL deze woensdag publiceert: onze rechtsstaat is fantastisch voor juristen, maar slecht voor burgers.
Voor de problemen die burgers het meest ervaren of het zwaarst belasten – burenoverlast, ontslag, scheiding – bieden onze procedures meestal geen goede oplossing. Dit soort problemen blijft steeds vaker ‘slepen’, concludeert het gerenommeerde Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) op basis van eigen data en literatuuronderzoek. Het Haagse instituut adviseert wereldwijd in opdracht van overheden en bedrijven over de innovatie van rechtssystemen – in Nederland onder meer de Raad voor de Rechtspraak.

Lees verder »

Juridische aspecten van mediation


De 4e geheel herziene druk van het succesvolle boek Juridische aspecten van mediation, van Eva Schutte en Jacqueline Spierdijk is verschenen. Op woensdag 22 maart van 17.30 tot 19.00 uur vond een feestelijke boekpresentatie plaats in boekhandel Scheltema in Amsterdam.  Hier kunt u een korte impressie van de presentatie bekijken
Lees verder »

Eerste hoogleraar Mediation van Nederland

VU benoemt eerste hoogleraar Mediation van Nederland

Dick Allewijn is per 1 april 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Allewijn wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland.

Mediation is een zelfstandig instrument voor conflictoplossing en een alternatief voor de gang naar de rechter. Als vorm van geschilbescherming is mediation een nieuw en uitdagend onderwerp voor academisch onderwijs en onderzoek. Met de komst van Dick Allewijn als bijzonder hoogleraar wordt een nieuwe impuls gegeven aan deze juridische professie. Allewijn legt uit: “De jurist van de toekomst geeft niet alleen vorm aan de rechtsstrijd, maar ook aan de rechtsvrede en kan zijn cliënten bijstaan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten.“

 
Lees verder »

Goede praktijk: gemeenten Noord-Limburg richten mediatorpool op

Als inwoner van een gemeente kun je te maken krijgen met situaties waarin je het niet met de gemeente eens bent. Je vergunningsaanvraag is afgewezen en je overweegt bezwaar te maken. Je bent op zoek naar werk en je bent ontevreden over de manier waarop de medewerker van de gemeente je begeleidt. Misschien heb je plannen voor het starten of uitbreiden van je bedrijf en wil je graag dat je omwonenden daar ook vertrouwen in hebben. Of je wilt een langlopend conflict met je buren en de gemeente op een andere manier aanpakken. In deze situaties kan het goed zijn om "In gesprek met de je gemeente" te gaan.
    


Lees verder »

Omgaan met emotioneel gedrag van burgers en belangengroepen tijdens participatiebijeenkomsten

Adviseurs, projectmanagers en wethouders op het gebied van ruimelijke ordening en milieu, krijgen tijdens informatieavonden en raadsbijeenkomsten met participerende stakeholders, regelmatig te maken met standpuntenverharding en hoog oplopende emoties. In hun rol als procesbegeleider en adviseur worden mediationvaardigheden en het omgaan met emotioneel gedrag steeds belangrijker.
Om deze vaardigheden te aan te scherpen en te trainen, ontwikkelde het CvC een maatwerktraining voor o.a. gemeenten en adviesbureaus.  Lees verder »

"Nu ben ik mediator"- Over het opdoen van praktijkervaring na de basisopleiding

Ik ben Anouk van der Jagt en sinds mei 2015 mag ik mezelf mediator noemen. Dat was het moment waarop ik - bij de uitreiking van mijn certificaat - door mijn opleiders bij het Centrum voor Conflicthantering besloot echt als mediator aan de slag te gaan. Jezelf mediator noemen, jezelf mediator voelen en mediator zijn, daar zit - voor mij althans - nog wel een verschil. Want hoe fijn het oefenen met mede-studenten tijdens de basisopleiding ook is, het ‘echte werk’ dat is toch weer andere koek. Vlieguren maken dus. En waar doe je dat dan?

                                                               Lees verder »

Het CvC traint en begeleidt expats van het Young Expert Programma

Meer dan 213 jonge experts in de Water en Landbouw sector hebben tot januari 2017 deelgenomen aan het Young Expert Programme. Per jaar kunnen er 72 Yeppers geplaatst worden. Zij zijn in dienst van zo'n 60 verschillende organisaties en actief in meer dan 30 landen over de hele wereld.  Het programma is een samenwerkingsverband van verschillende partners, zoals the Food & Business Knowledge Platform (F&BKP), het Nederlands Water Partnerschap (NWP) en het Ministerie van Buitenlandse zaken. 


Lees verder »

Interview met Leontine van Schie over Leergang Oplossingsgericht Coachen

Wie is Leontine van Schie?

Leontine van Schie is werkzaam aan de Hogeschool INHOLLAND bij de Master Leren en Innoveren als docent en coach. Ook houdt zij zich daar bezig met contractactiviteiten op het gebied van coaching, intervisie, supervisie en teamcoaching. Zij is assessor en begeleidt beginnende directeuren en directies. Sinds 2006 heeft Leontine een eigen praktijk. In 2004 volgde zij de Mastercourse Oplossingsgericht Management en Coaching. Sinds die tijd maken de uitgangspunten van deze aanpak deel uit van haar dagelijks leven en werken. Zij is gecertificeerd supervisor en teamcoach.

Bij het CvC traint Leontine van Schie in de Leergang Oplossingsgericht Coachen.


Lees verder »

Interview met Lieke Coenraad


Lieke Coenraad, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing,  is een van de trainers in de Specialisatie Familie Mediator van het Centrum voor Conflicthantering .[1] Tijd voor een kennismaking met Lieke en haar visie op de ontwikkelingen ten aanzien van mediation in het familie(proces)recht.
In 2014 bij de aanvaarding van haar benoeming tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, aan de Vrije Universiteit Amsterdam refereerde Lieke al aan het belang van mediation in het familierecht. De titel van haar oratie luidde  ‘Harmonieleer voor juristen. Geschiedenis en toekomst van het familieprocesrecht vanuit het perspectief van conflictoplossing’.

Lees verder »

Business Mediation Competition 2016

Op 10 en 11 november organiseerde het Centrum voor Conflicthantering samen met ICC Nederland de Business Mediation Competition 2016.
In deze competitie onderhandelen teams van studenten van verschillende universiteiten aan de hand van casussen met elkaar onder begeleiding van professionele mediators.  Zo kunnen jonge, getalenteerde studenten kennis maken met mediation en hun onderhandelingsvaardigheden volgens de Harvard methode (principieel onderhandelen) verbeteren.Lees verder »

Wet Werk en Zekerheid in relatie tot Arbeidsrechtmediation

Sinds 1 juli 2015 genieten we van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’). Deze wet vervangt het oude ontslagrecht en heeft grote veranderingen in de arbeidsrechtpraktijk met zich mee gebracht. De kantonrechtersformule is afgeschaft en vervangen door de lagere, forfaitaire transitievergoeding. Uit onderzoek van schikkingen die leiden tot een beschikking van de kantonrechter, is gebleken dat gemiddeld toch een hogere transitievergoeding is betaald van 1,6 x de transitievergoeding.


Lees verder »

VU vestigt nieuwe leerstoel Mediation

De Vrije Universiteit Amsterdam vestigt als eerste universiteit in Nederland een bijzondere leerstoel Mediation. De leerstoel wordt ondergebracht bij de juridische faculteit.

Deze unieke leerstoel vormt het sluitstuk van de innovatieve afstudeerrichting Conflicthantering, rechtspraak en mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, en versterkt het onderzoek naar de vele recente vernieuwingen in rechtspraak en conflicthantering. De instellende instanties zijn de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC). De MfN is de federatie van alle landelijke beroepsverenigingen van mediators, het CvC is een gerenommeerd opleidingsinstituut op het gebied van conflicthantering, onderhandelen, coachen en communicatie. “De VU is verheugd om met deze toonaangevende organisaties de handen ineen te slaan op het gebied van mediation,” zegt Lieke Coenraad, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing aan de VU. 

 


Lees verder »

Afluisterpraktijken

Het maken van geluidsopnamen past niet binnen de vertrouwelijkheid die kenmerkend is voor mediation. Nu dit niet bij wet of anderszins verboden is, zou het MfN-mediationcontract dienen te worden aangepast. Corine de Jong heeft vooralsnog een eigen oplossing gevonden. In een opiniestuk in Het tijdschrift voor conflicthantering schrijft zij hierover.

 

 

 Lees verder »

Column Jacques de Waart Tijdschrift ConflicthanteringLees verder »

Voor vragen en advies op maat

(023) 5323196
Neem contact op Bel mij terug