Nieuws

Nieuws

Honorary status toegekend aan Paul Walters

17 mei 2018
 
Aan: alle Nederlandstalige mediationopleiders
Van: team ADR Register
 
Geachte heer, mevrouw,
Beste opleiders,
 
Mediation en mediators hebben veel te danken aan de heer mr Paul Walters, oud directeur NMI.
Om deze reden is besloten aan Paul Walters de ADR Register honorary status toe te kennen.

 Lees verder »

Tuchtzaken tegen huisartsen

Bericht van Katerijne Slot, oud-cursist mediationopleiding en huisarts:
Ik ben geïnterviewd door het RTL-nieuws nav de constatering van een onderzoeksjournalist dat er een toename is van tuchtzaken en claims die ingediend worden tegen huisartsen. Zij wilden zowel de kant van de patiënt als die van de hulpverlener belichten en aandacht schenken aan de input en uitwerking die zo’n klacht heeft. Daarbij zijn ze bij mij terecht gekomen en onder de indruk geraakt van mijn verhaal. Vandaar dat ze behalve hun item voor het RTL-nieuws mij meer podium willen geven het hele verhaal te doen aan tafel bij Humberto Tan (17 mei). Ik ben van plan in dit gesprek de gevolgen (zowel positief, maar helaas voornamelijk negatief) van een tuchtzaak te belichten nav mijn persoonlijke ervaring, alsmede ervaringen van collega’s. Ook wil ik belichten dat ik denk dat mediation van toegevoegde waarde kan zijn in deze zaken, omdat door de heftigheid van de emoties, zowel bij patiënt als bij de hulpverlener, zij elkaar in communicatie verliezen en dit beiden als een pijnpunt aangeven dat door tuchtrechtspraak of claims niet opgelost wordt. Volgens mij een mooie boodschap waar we in Nederland iets mee zouden kunnen doen. 
 
In het RTL-nieuws van woensdag 16 mei wordt dit onderwerp vanuit het perspectief van de patiënt belicht. Voor mediators bij uitstek goed om beide kanten van het verhaal te horen!
 


Lees verder »

ADR Register

Erkenning door Raad voor Rechtsbijstand
ADR Register heeft met de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland ( de Raad) afspraken gemaakt m.b.t. de erkenning per 1 januari 2019.
De Raad heeft voorwaarden gesteld m.b.t. (1) het afgeven van de erkenning per genoemde datum en (2) het in stand houden van de erkenning.
ADR Register heeft de Raad bevestigd in te stemmen met de voorwaarden en de uitvoering ervan toegezegd.
In oktober 2017 was ADR Register al toegelaten tot de verwijsvoorziening en de mediationpilot zoals ingesteld door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 


Lees verder »

Infoblad Mediation in Strafzaken nr. 2-2017

Het tweede Infoblad Mediation in Strafzaken (MiS) is uit. Het staat boordevol ervaringen vanuit de praktijk. In deze editie is vooral aandacht voor afgeronde zaken, vertellen mediators wat MiS bijzonder maakt en de waarde van mediation in het jeugdstrafrecht. Lees bijv. het interview met Rianne de Back, coördinerend jeugdofficier van justitie.

Lees verder »

Enhancing Democracy and Citizen’s Trust in Governance Adopting a Fair Treatment Approach in Indonesia’s Ombudsman Offices

Inmiddels terug van een bijzondere missie in Jakarta, Indonesië. Om met een mooie delegatie: VU, de Nationale Ombudsman, het Van Vollenhoven Instituut, het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en de Ombudsman Republik Indonesia (ORI) en Pusat Mediasi National (PMN) een programma te ontwikkelen voor een ‘Fair Treatment Approach’ en klachtafhandeling die meer gestoeld is op de uitgangspunten van mediation.


Lees verder »

Mediation training in Congo

In oktober j.l. was het CvC samen met de VU betrokken bij een project in de Democratic Republic of Congo. Doel van het project was om medewerkers van een NGO te trainen in mediation en trauma verwerking.  Deze NGO, the Peace and Conflict Resolution Centre PCR genoemd, heeft als doelstelling om vrede en harmonie te brengen in de dorpen die te lijden hebben gehad van de oorlog in het Kivu gebied in oost Congo. PCR richt zich daarbij op de zogenoemde grass roots. Hun vrijwilligers gaan de dorpen in om mensen te counselen die worstelen met oorlogstrauma’s.  Omdat dit gebied een zogenoemd high conflict area is, zetten de vrijwilligers mediation in om (potentiele) conflicten aan te pakken. Daar was de Mediation training dan ook op gericht.


Lees verder »

Eerste Infoblad Mediation in Strafzaken OM

Voorwoord Judith Uitermark - Het is met trots dat we u dit eerste infoblad Mediation in Strafzaken kunnen aanbieden. In de afgelopen drie succesvolle pilotjaren is in zes arrondissementen 2294 keer een mediation aangeboden in strafzaken. Van de daadwerkelijk opgestarte zaken slaagde maar liefst 78%. Het betrof veelvoorkomende zaken van geweld (huiselijk geweld, uitgaansgeweld, gewone en zware mishandelingen) bedreigingen en berovingen op straat, maar ook bijzondere zaken, zoals een poging moord en een cybercrimezaak. Ook zien we steeds vaker dat mediation in verkeerszaken wordt ingezet. 
Door: Judith Uitermark, Landelijk ZM-Coördinator Mediation in Strafzaken, tevens strafrechter in de rechtbank Noord-Holland


Lees verder »

Crossborder mediation

Een waardevol instrument bij kindontvoering en internationale familiezaken. We realiseren het ons niet altijd, maar bij elke werkdag wordt er een kind van of naar Nederland ontvoerd. Mediation in kinderontvoeringszaken wordt in steeds meer landen toegepast. Nederland is een van de koplopers. In ons land passen speciaal getrainde en ervaren mediators veelal de zogenaamde pressure cooker-methode toe. De stem van het kind heeft hierin een centrale rol.


Lees verder »

"Nu ben ik mediator"- Over het opdoen van praktijkervaring na de basisopleiding

Ik ben Anouk van der Jagt en sinds mei 2015 mag ik mezelf mediator noemen. Dat was het moment waarop ik - bij de uitreiking van mijn certificaat - door mijn opleiders bij het Centrum voor Conflicthantering besloot echt als mediator aan de slag te gaan. Jezelf mediator noemen, jezelf mediator voelen en mediator zijn, daar zit - voor mij althans - nog wel een verschil. Want hoe fijn het oefenen met mede-studenten tijdens de basisopleiding ook is, het ‘echte werk’ dat is toch weer andere koek. Vlieguren maken dus. En waar doe je dat dan?

Lees verder »

Interview met Leontine van Schie over Leergang Oplossingsgericht Coachen

Wie is Leontine van Schie?

Leontine van Schie is werkzaam aan de Hogeschool INHOLLAND bij de Master Leren en Innoveren als docent en coach. Ook houdt zij zich daar bezig met contractactiviteiten op het gebied van coaching, intervisie, supervisie en teamcoaching. Zij is assessor en begeleidt beginnende directeuren en directies. Sinds 2006 heeft Leontine een eigen praktijk. In 2004 volgde zij de Mastercourse Oplossingsgericht Management en Coaching. Sinds die tijd maken de uitgangspunten van deze aanpak deel uit van haar dagelijks leven en werken. Zij is gecertificeerd supervisor en teamcoach.

Bij het CvC traint Leontine van Schie in de Leergang Oplossingsgericht Coachen.


Lees verder »

Wet Werk en Zekerheid in relatie tot Arbeidsrechtmediation

Sinds 1 juli 2015 genieten we van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’). Deze wet vervangt het oude ontslagrecht en heeft grote veranderingen in de arbeidsrechtpraktijk met zich mee gebracht. De kantonrechtersformule is afgeschaft en vervangen door de lagere, forfaitaire transitievergoeding. Uit onderzoek van schikkingen die leiden tot een beschikking van de kantonrechter, is gebleken dat gemiddeld toch een hogere transitievergoeding is betaald van 1,6 x de transitievergoeding.


Lees verder »

Afluisterpraktijken

Het maken van geluidsopnamen past niet binnen de vertrouwelijkheid die kenmerkend is voor mediation. Nu dit niet bij wet of anderszins verboden is, zou het MfN-mediationcontract dienen te worden aangepast. Corine de Jong heeft vooralsnog een eigen oplossing gevonden. In een opiniestuk in Het tijdschrift voor conflicthantering schrijft zij hierover.

 

 

 Lees verder »

Column Jacques de Waart Tijdschrift ConflicthanteringLees verder »

Voor vragen en advies op maat

(023) 5323196
Neem contact op Bel mij terug