OSR juridische opleidingen

OSR Juridische Opleidingen richt zich op postdoctorale cursussen voor juristen. Voor OSR organiseert het CvC trainingen op het gebied van vaardigheden, zowel juridische (bijvoorbeeld: optreden ter terechtzitting en het houden van hoorzittingen), als niet juridische (bijvoorbeeld: gespreksvaardigheden, onderhandelen, mediation). http://www.osr.nl/

Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden wil haar studenten met mediation en conflicthantering kennis laten maken. Het CvC en de Universiteit werken samen om de studenten hiertoe passende lesstof te bieden. Daarnaast voeren studenten van het Honoursprogramma van de Universiteit een onderzoek uit binnen het CvC. http://www.universiteitleiden.nl/

De Clercq Advocaten Notarissen

Het CvC onderhoudt warme contacten met De Clercq Advocaten ยท Notarissen in Leiden. Er is samenwerking bij het geven van cursussen en het uitwisselen van know how over en weer.
http://www.declercq.com/

Stichting Het Transformatieve Model

In samenwerking met de Stichting Het Transformatieve Model wil het CvC de transformatieve manier van werken in de stijl van Bush en Folger (boek: The Promise of Mediation) meer onder de aandacht brengen in Nederland. We doen dit onder andere door het regelmatig aanbieden van opleidingen, verdiepingstrainingen, intervisie, supervisie en themabijeenkomsten. 
http://www.hettransformatievemodel.nl/

Stichting Restorative Justice Nederland

Stichting Restorative Justice Nederland staat voor het bevorderen van een communicatieve en participatieve samenleving door burgers te ondersteunen om bij delicten en andere conflicten zeggenschap en grip te houden over het conflict, de gevolgen en de mogelijke oplossing of regeling. Uiteindelijk doel is het waar mogelijk herstellen van relaties en schade vanuit het perspectief van slachtoffer, dader en samenleving. http://www.restorativejustice.nl/

Vereniging Gemeente Mediation

De VGM is een netwerk van gemeenten. Doel van de vereniging is het ondersteunen en adviseren van gemeenten op het gebied van methoden voor conflictoplossing, in het bijzonder mediation. Het CvC verzorgt voor de VGM jaarlijks de Specialisatie VGM-mediator, waarmee cursisten in het VGM-register komen.

Vereniging van Financieel Planners en Scheidingsmediators

De Vereniging van Financieel Planners en Scheidingsmediators is opgericht in 2006. Zij heeft tot doel om kennis, vaardigheden, ervaringen en beroepsethiek te vereniging tot een eenduidige kwaliteit en herkenbare identiteit. De VFPS is een echte beroepsvereniging voor financieel planners, die zich gespecialiseerd hebben tot financieel scheidingsmediator. Een aantal van de leden heeft in het verleden opleidingen genoten bij het CvC of is voor het CvC actief als docent. http://www.vfps.nl/

MasterPeace

The CvC is partner in MasterPeace. MasterPeace is an innovative, bottom-up global peace movement, as a result of East-West cooperation, supported by NGOs, companies, cities, artists, media and social entrepreneurs from all over the world. 
http://www.masterpeace.org/

Voor vragen en advies op maat

(023) 5323196
Neem contact op Bel mij terug