Skip to main content

Op donderdag 31 oktober organiseert BMC in samenwerking met de gemeente Gouda, de Hogeschool Leiden en een commissie bestaande uit experts, het evenement: Conflicten – Ondermijnen ze de Omgevingswet? Een evenement dat plaatsvindt in het Huis van de Stad te Gouda. Graag ontmoeten wij u tijdens dit evenement.

Over het evenement

Experimenten met uitnodigingsplanologie als voorlopers van de Omgevingswet: hiermee laat de overheid zien dat zij zoekt naar oplossingen. Goede initiatieven landen niet altijd gemakkelijk in de samenleving, maar stranden op onbegrip en weerstand. Moet de overheid gaan bemiddelen? Wetenschappers, experts en specialisten buigen zich deze middag met u over deze vraag, de mogelijkheden en de valkuilen. U gaat naar huis met nieuwe inzichten en ideeën.

Centraal staan de vragen:

  • Wat zijn de ervaringen met de toepassing van conflictbemiddeling, zoals mediation?
  • Hoe faciliteren overheden en professionals een goede relatie tussen burgers?
  • Wat kunnen we hiervan leren en zelf in de praktijk toepassen?

Programma

12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjesbuffet

13.30 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter, prof. dr. A. Kil

13.45 uur Inleiding door prof. dr. M.C. Euwema, Conflicten en oplossingen: micro en macro

14.30 uur Eerste ronde workshops

15.15 uur Korte pauze

15.30 uur Tweede ronde workshops

16.15 uur Dankwoord door drs. J. Slooijer MSM, senior adviseur/onderzoeker bij BMC

16.30 uur Afsluiting en borrelement

Workshops

  • Workshop 1: Mediation en de impact op overheidsjuristen
    door prof. mr. dr. A.T. Marseille
  • Workshop 2: Bouwen en inrichten: een conflict of een probleem?
    door ir. H.F.A. Sprangers
  • Workshop 3: Conflicten in de ruimtelijke ordening, zijn ze op te lossen?
    door mw. D. Storm
  • Workshop 4: Het hoger onderwijs en maatschappelijke conflicten
    door mw. A. Roovers
  • Workshop 5: De Omgevingswet, probleem of oplossing?
    door mw. drs. I. Kersten

Aanmelden