Skip to main content
Pitch 10 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober 2019 zal de eerste universitaire Mediation Onderzoeks-pitch- en posterbijeenkomst worden gehouden. Dit is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering in samenwerking met de Vrije Universiteit en de Mediators Federatie Nederland en deze vindt plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op deze bijeenkomst krijgen onderzoekers die onderzoek verrichten op een gebied dat raakt aan Mediation de gelegenheid hun onderzoek of hun onderzoeksresultaten te presenteren aan elkaar en aan een publiek bestaande uit mediators en onderhandelingsprofessionals.

De presentatie van het onderzoek kan op twee manieren:

  1. Een pitch van 10 minuten waarin het verrichte, lopende of voorgenomen onderzoek wordt toegelicht; en/of
  2. Een poster, aan de hand waarvan de bezoekers in de pauze en na afloop van de bijeenkomst met de onderzoeker in gesprek kunnen gaan.

De term ‘onderzoek’ dat raakt aan Mediation (conflictoplossing) wordt ruim opgevat. Daaronder valt ook: (Harvard) onderhandelen, conflict coaching, bemiddeling, et cetera. Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten en conflictgedrag, procedurele rechtvaardigheid, de verhouding tussen recht en samenleving, vertrouwen in de instituties, responsiviteit, herstelrecht en/of herstelprocessen. Het onderzoek mag zowel sociaalpsychologisch, (rechts-)sociologisch, antropologisch, rechtswetenschappelijk of vanuit een ander vakgebied zijn opgezet.

Het doel van de pitch is om interessant onderzoek te ‘ontsluiten’ voor de praktijk en innovatie te stimuleren. De bijeenkomst is er tevens op gericht om beoefenaars van het mediationvak in contact te brengen met wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun beroepsuitoefening en om onderzoekers gelegenheid te geven hun onderzoek te presenteren aan professionals die in de praktijk van alledag met conflicten te maken hebben.

We hebben jou in beeld als wetenschapper die mogelijk onderzoek verricht of begeleidt zoals hierboven bedoeld. Daarom willen we je uitnodigen voor deze bijeenkomst, en tevens vragen om in je omgeving te zoeken naar onderzoekers voor wie deze uitnodiging ook interessant kan zijn. Stuur deze uitnodiging gerust door naar anderen van wie je weet dat zij betrokken zijn bij een relevant onderzoek.

De verschillende onderzoeken worden geselecteerd door de Mediation Pitch Commissie. Daarbij wordt o.a. gekeken naar aspecten als innovatie en relevantie voor de praktijk. Alle geselecteerde inzendingen worden opgenomen in een digitale bundel, zodat onderzoekers ook de nodige exposure krijgen.

Opgeven kan via onderstaand formulier te mailen naar pitch2019@cvc.nl . We hopen velen van jullie te treffen op 10 oktober 2019.

Met vriendelijke groet,

Dick Allewijn

Bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam