Skip to main content

“Deze 1e Pitch Mediationonderzoek heeft ons verrijkt!” dit waren de afsluitende woorden van Mediation hoogleraar Dick Allewijn aan het slot van het evenement. Daarmee verwoordde hij op juiste wijze hoe het publiek dit evenement heeft ervaren. In de evaluatie geeft namelijk meer dan 78% een rapportcijfer van 8 of meer. Alle presentaties van de sprekers en de posters staan nu online in het profiel van de spreker. Het was een mooi strak en vol programma met 14 hele diverse onderzoeken onder leiding van dagvoorzitter Arno Akkermans, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Vragen uit de zaal

Marion Uitslag –  alleen reflectie, of ook intervisie?
Er wordt ook intervisie toegepast. 

Meriem Kalter – Ervaren onder of bovengeschikten in hogere mate negatieve emoties?
Het zijn de ondergeschikten die in hogere mate negatieve emoties ervaren (boosheid, verdriet, en angst) in vergelijking met bovengeschikten.

Andrea Zwart-Hink 

 • Zijn er cijfers over moeite hebben met excuses?
  Onderzoek op het gebied van excuses gaat vaak over behoeften van benadeelden. Onderzoek naar beweegredenen van veroorzakers om al dan niet excuses aan te bieden is er minder. Bovendien is onderzoek naar het (niet) aanbieden excuses doorgaans onderdeel van bredere onderzoeken naar openheid na een (mogelijke) schadeveroorzakende gebeurtenis, meestal in de medische context. Erkenning, openheid en excuses worden vaak in één adem genoemd omdat deze woorden erg met elkaar zijn verweven. In mijn artikel ‘Moet wie excuses aanbiedt ook schade vergoeden’ (NJB 2017/2032 afl. 38) leg ik uit dat in de praktijk blijkt dat niet altijd (volledige) openheid wordt betracht. Angst voor de gevolgen voor zichzelf, voor de benadeelde of voor de relatie met de benadeelde kan daarbij een rol spelen, maar ook angst voor negatieve publiciteit en reputatieschade. Denkbaar  is ook dat professionals uit bepaalde beroepsgroepen uit angst voor eventuele tuchtrechtelijke maatregelen ervoor kiezen geen excuses aan te bieden.
 • Is onderzocht of excuses iets doet met gever en ontvanger?
  Ja, excuses ‘doen’ iets voor zowel benadeelde als veroorzaker. De juiste context is daarbij wel belangrijk. Benadeelden hebben vanzelfsprekend behoefte aan een financiële vergoeding (voor zover materiële schade is geleden), maar hebben daarnaast ook immateriële behoeften zoals informatie over wat er is gebeurd, erkenning van de fout en dat de veroorzaker daarvoor ook verantwoordelijkheid neemt én excuses. Als een benadeelde excuses ontvangt doet dat ook iets met de manier waarop hij de veroorzaker ziet. En een volwaardig excuus een de-escalerende werking hebben: de scherpe randjes van het conflict gaan eraf.
 • Is onderzocht of excuses minder rechtzaken oplevert?
  Niet in Nederland. In andere landen, met name common law landen is dit wel onderzocht. Het blijkt dat benadeelden als gevolg van excuses inderdaad minder geneigd te zijn juridisch advies in te winnen, schikkingsvoorstellen eerder te accepteren en minder snel een juridische procedure te starten.

mr. Eva de Jong & mr. Danielle BrouwerBegrijp ik goed dat pitch 9 piketmediation – alleen ziet op voorlopige voorzieningen in het Familierecht?
Piketmediation wordt vooral aangeboden in voorlopige procedures. De rechtbank Gelderland biedt piketmediation echter aan in gemeenschappelijke gezagszaken (artikel 1:253a BW procedures). Daarnaast is de rechtbank Gelderland gestart met het aanbieden van PiketPlus in voorlopige voorzieningen familiezaken alsmede in handelszaken, erfrechtzaken en verdelingszaken. Ook bij de rechtbank Overijssel wordt piketmediation naast voorlopige voorzieningen procedures ook aanbedene in handelszaken. Bij het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt piketmediation aangeboden in handelszaken. Bij de andere onderzochte gerechten (Den Haag, Oost-Brabant, Groningen, Midden-Nederland) wordt piketmediation vooralsnog wel uitsluitend in voorlopige voorzieningen aangeboden.

Kim van Erp – Hoe gaat u dat onderzoek doen, methode?
De methoden die gebruikt zullen worden in het WeCARE project zijn divers. We zullen gebruik maken van een landelijke en een amsterdamse database met ouderen als een benchmark. Voor de initiele fasen waarin we factoren indentificeren wordt gebruik gemaakt van diverse kwalitatieven methoden (interviews, focusgroepen).Het ontwikkelen en toetsen van interventies gebeurt in repetitieve stappen van labonderzoek en praktijktoetsing. Labonderzoek voor een gecontroleerde omgeving en om kwetsbare groepen niet te vroeg bloot te stellen aan nog niet bewezen tools, Praktijktoetsing middels participatief actieonderzoek voor ecologische validiteit.

Anoniem – Mediationvaardigheden als vak wordt bij de onderwijsinstellingen afgebouwd. Waar blijkt dat uit en is dat te verklaren?
Wat ik zie is dat bij de herinrichting van HBO-curricula (bijvoorbeeld bij SJD en HBO rechten) mediation niet meer als zelfstandige onderwijseenheid aanwezig blijft maar of helemaal verdwijnt of onderdeel(tje) wordt van een andere module (zeker nu de veel opleidingen overgaan van 3 naar 5 ec modulen) of voor mediation verwijzen naar een minor. Via kies op maat zijn zo verschillende mediationminoren te vinden. Nadeel is dat lang niet alle studenten voor zo’n minor kiezen. Goede nieuws wat dat laatste betreft vanuit Saxion is dat we bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen minor alternatieve geschillenbeslechting.

Reacties

“Bedankt voor de organisatie! Hopelijk tot een volgende keer.”

“Mooi initiatief en nuttige bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst/pitches was alleen niet helder.”

Ik had verwacht dat de pitches meer gericht waren op lessons learned die we in de praktijk kunnen brengen. De afstand tussen de verhalen en de praktijk vond ik wat groot. Mijn suggestie zou zijn om elke spreker de opdracht mee te geven om concrete tips te geven aan de luisteraars

“Vgl jaar opnieuw met naast voortgang van een aantal van deze pitches ook nieuwe”

“er was enige overlap tussen de diverse presentaties; iedere hogeschool zijn eigen onderzoeksproject…. ”

“Aanbevolen: Methodes kort beschrijven in de presentatie en achtergrond literatuur. Ook korte tijd plenaire voor het stellen van vragen.”

“Geslaagd!”

“was leuk om te zien welk onderzoeken gaande zijn op ons werkterrein, en wat er gaande is in het veld van mediation. Ik vond zelf 14 pitches best veel….mijn aandacht was op aan het einde… al met al een leuke inspirerende middag, de moeite waard! Dank voor de organisatie.”

Wie stonden er op het podium?

Veertien onderzoeken kregen een podium op deze eerste Academische Pitch Mediation. In de profielen van de sprekers vindt u de presentatie en poster.

 1. Jiska Jonas  – Openen van de black-box van victim-offender mediation: (hoe) verklaart deelname aan mediation een lagere recidivekans.
 2. dr. Nieke Elbers – Herstelbemiddeling en mediation in strafzaken: werkt het?
 3. mr. Marion Uitslag – Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit.
 4. Tim Verheij – Evidence based geschiloplossing: de richtlijn methode
 5. dr. ir. Kim van Erp – WeCARE: creating tools to negotiate sustainable solutions for long-term care in diverse urban care networks
 6. mr. drs. Andrea Zwart-Hink – Excuses in het privaatrecht
 7. mr. Eliane Dosker LLM & mr. Lenka Hora Adema – Route 96: meer samenwerking tussen rechters en mediators door bovenpartijdige interventie (artikel 96 Rv) in tussenpartijdig mediationproces
 8. Dagmar Punter MSc. – De mediator als improvisatiekunstenaar
 9. mr. Eva de Jong & mr. Danielle Brouwer – Evaluatie piketmediation
 10. Loek Jonk – Methodiek conflictvaardigheid organisatie
 11. dr. mr. Marc Simon Thomas – Kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation
 12. drs. Meriem Kalter – Mediation bij hiërarchische arbeidsconflicten
 13. drs. Hans Slooijer MSM CMC & drs. ing. Patricia Marianne Wiebinga – Kwaliteit van bezwaarschriftenbehandeling
 14. mr. dr. Arnt Mein – Oplossingsgericht werken bij bezwaar: gemakkelijker gezegd dan gedaan…
 15. Alleen Poster door Nienke Wiersema – Zonder wrijving geen glans: Conflicthantering in een nieuwe tijd

Praktische informatie

Wanneer: 10 oktober 2019
Waar: Medische faculteit VU Amsterdam
Heeft u een vraag mail ons pitch2019@cvc.nl.


Samenwerking tussen:


Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60
Jiska Jonas
universiteit Twente (UT) en universiteit Maastricht (UM)

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60
mr. Lenka Hora Adema
Trainer

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 23

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 24

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 27

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 38

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 39

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 52

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 54
Academische Pitch Mediation op 10 oktober 2019

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers-alt.php on line 60
Loek Jonk
Incompany Mediation
dr. mr. Marc Simon Thomas
Universiteit Utrecht
drs. Meriem Kalter
PhD student KU Leuven
drs. Hans Slooijer MSM CMC
Senior adviseur-onderzoeker BMC
drs. ing. Patricia Marianne Wiebinga
Hogeschool Saxion
dr. mr. Arnt Mein
Lector Legal Management, Hogeschool van Amsterdam