Skip to main content

Op donderdag 10 oktober 2019 wordt de eerste universitaire Pitch- en posterbijeenkomst Mediationonderzoek gehouden. Dit is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Mediators Federatie Nederland. Tijdens de bijeenkomst krijgen wetenschappelijk onderzoekers die onderzoek verrichten op een gebied dat raakt aan mediation de gelegenheid hun onderzoek of hun onderzoeksresultaten te presenteren. Zij presenteren dit aan elkaar en aan een publiek bestaande uit mediators en onderhandelingsprofessionals.

 

Richting wetenschappelijk onderzoek

De term ‘onderzoek’ dat raakt aan Mediation (conflictoplossing) wordt ruim opgevat. Daaronder valt ook: (Harvard) onderhandelen, conflict coaching, bemiddeling, et cetera. Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten en conflictgedrag, procedurele rechtvaardigheid, de verhouding tussen recht en samenleving, vertrouwen in de instituties, responsiviteit, herstelrecht en/of herstelprocessen. Het onderzoek mag zowel sociaalpsychologisch, (rechts-)sociologisch, antropologisch, rechtswetenschappelijk of vanuit een ander vakgebied zijn opgezet.

Doel van de Pitch

Het doel van de pitch is om interessant onderzoek te ‘ontsluiten’ voor de praktijk en innovatie te stimuleren. De bijeenkomst is er tevens op gericht om beoefenaars van het mediationvak en andere professionals in contact te brengen met wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun beroepsuitoefening. Wetenschappelijke onderzoekers krijgen de gelegenheid hun onderzoek te presenteren aan professionals die in de praktijk van alledag met conflicten te maken hebben. De presentatie van het onderzoek kan op twee manieren:

  1. Een pitch van 10 minuten waarin het verrichte, lopende of voorgenomen onderzoek wordt toegelicht; en/of
  2. Een poster met presentatie van de onderzoeksresultaten, toehoorders in de pauze en na afloop van de bijeenkomst met de wetenschappelijk onderzoeker in gesprek kunnen gaan.

 

Voor wie?

Uitnodiging aan wetenschappelijke onderzoekers

Bent u een wetenschapper die mogelijk onderzoek verricht of begeleidt? Dan nodigen wij u bij deze uit aanwezig te zijn, en u aan te melden via het aanmeldingsformulier. Kent u nog onderzoekers voor wie deze uitnodiging ook interessant kan zijn? Stuur deze uitnodiging gerust door en vertel hen over de mogelijkheid hun onderzoeksresultaten te presenteren. De verschillende onderzoeken worden geselecteerd door de Mediation Pitch Commissie. Daarbij wordt o.a. gekeken naar aspecten als innovatie en relevantie voor de praktijk. Alle geselecteerde inzendingen worden opgenomen in een digitale bundel, zodat onderzoekers ook de nodige exposure krijgen.aanmelden onderzoekers

Uitnodiging professionals

Bent u als mediator of professional geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mediation? U bent van harte welkom en wij nodigen u graag uit.  Voor € 65, exclusief btw, kunt u de presentaties bijwonen.Aanmelden toehoorders

Contact

Heeft u een vraag mail ons pitch2019@cvc.nl. Wij hopen velen van jullie te treffen op 10 oktober 2019.

Praktische informatie

Thema
Innovatie in het mediationvak

Tijdstip: 10 oktober 2019 13.00 – 17.00 uur
Locatie: VU, Boelelaan 1105 te Amsterdam

Samenwerking tussen