Skip to main content

we gaan ervan uit dat deze masterclass doorgaat. We maken de definitieve beslissing in de eerste week van juni.

Friedrich Glasl komt naar Nederland!

Op vrijdag 26 juni komt de grondlegger van de escalatieladder, professor Friedrich Glasl, speciaal op uitnodiging van het Centrum voor Conflicthantering naar Nederland.

Laat u door de meester zelf onderdompelen in alle ins- en outs van zijn beroemde Escalatieladder en verrijk uzelf met de nieuwste ontwikkelingen en inzichten van conflictescalatie en de-escalatie.

Data en Locatie

De Escalatieladder

Een conflict kent drie verschillende fasen. Deze fasen zijn bepalend voor de manier waarop het conflict wordt gehanteerd. De escalatieladder is een model dat laat zien hoe een conflict zich kan escaleren. Het beschrijft de stappen waarin een conflict zich ontwikkelt, en laat zien waar de betrokken partijen zich bevinden in een conflict. Mediators gebruiken dit model bij het diagnosticeren van de escalatiegraad van een conflict en om een inschatting te maken van de dynamiek tussen partijen en de mogelijke effectiviteit van de mediation. Daarnaast is het een nuttig model voor het bewust maken van partijen wat ze zelf kunnen doen om verdere escalatie te voorkomen. Het model wordt ook gebruikt bij crisisbestrijding en in de hulpverlening.

Er is sprake van een conflict zodra één van de partijen het als zodanig ervaart. Het conflict is vaak nog verborgen voor de buitenwereld. Het is dus lastig om signalen op te pikken, maar niet onmogelijk. Iedere fase kent drie sub-fasen, waaruit gedragssignalen opgepikt kunnen worden.

De escalatieladder maakt het verloop van een conflict en de dynamiek, zichtbaar. De escalatieladder kan ook gezien worden als een de-escalatieladder. Het model verschaft inzicht in de fase van het conflict en hoe u aan de hand hiervan stappen kunt ondernemen naar een trede lager in het conflict.

Met Friedrich Glasl wordt u zich bewust van hoe u kunt kijken naar het gedrag van de partijen en wat er nu echt gezegd wordt, zowel verbaal als non-verbaal.

Inhoud van de training

De training bestaat uit korte theoretische toelichtingen en interactieve, pragmatische oefeningen waarbij de volgende vragen aan de orde kunnen komen:

In welke fase van het conflict bewegen de partijen zich? Hoe kunt u als mediator interveniëren? Wat te doen als het echt escaleert of- nog ingewikkelder – als partijen elkaar zoveel mogelijk schade willen toebrengen en samen de afgrond in dreigen te gaan? Kunt u dan nog wel wat doen? En wat is daarin het meest effectief?

Leer van de echte professionals hoe zij een hoog geëscaleerd conflict weer vlot weten te trekken en leer de kneepjes van het vak.

Laat daarom deze kans niet lopen en meld u snel aan, want er is maar beperkt plek.
Voertaal: Nederlands.
Docent/ trainer: Professor Glasl is niet alleen wetenschapper maar ook organisatieadviseur en mediator in de praktijk.
Hij werkte als organisatieadviseur bij de UNESCO en bij het NPI, Instituut voor organisatieontwikkeling in Zeist en was vervolgens verbonden aan de universiteit van Salzburg.

  Friedrich Glasl

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten (early bird rate tot 15 april 2020): € 295
Kosten (reguliere prijs na 15 april 2020):  € 595
Datum: 26 juni 2020
Duur: 1 dag
Tijd: 09.30 – 17:00 uur
Locatie: Utrecht, exacte locatie volgt
Vooropleiding: nvt
Maximaal aantal deelnemers: 80 personen
Laat deze kans niet lopen en meld u snel aan!

Flyer Glasl