Skip to main content

Onafhankelijke bemiddeling

Zoekt u onafhankelijke bemiddeling in een conflict? Een mediator kan als neutrale bemiddelingsdeskundige, bijdragen in het opnieuw tot stand brengen van de communicatie, waardoor beide partijen vanuit werkelijke belangen gezamenlijk tot een oplossing komen. Zelfs na een langdurige impasse.

Mediator als vakman

Het vakmanschap van de mediator nemen wij ter harte. Wij dragen graag bij aan een groter potentieel van professionele mediators die breed inzetbaar zijn. Om als mediator goed te functioneren zijn levenservaring en aanvoelen wat mensen beweegt onmisbaar. Bovendien moet een mediator theoretisch goed zijn onderlegd, de patronen in conflictgedrag herkennen en zich bewust zijn van zijn houding en de gevolgen daarvan op de mediation. Alle bij elkaar vergt dit vak specifieke vaardigheden. Onze mediators hebben jarenlange praktijkervaring en zijn geregistreerd bij de Mediators federatie Nederland (MfN) en zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden en situaties. Denk hierbij aan familiemediation, arbeidsmediation, businessmediation, mediation in strafzaken en overheidsmediation.

Mediation in tijden van Corona

Het Corona-virus leidt er toe dat mensen verder van elkaar afzitten of juist boven op elkaars lip! Wij horen van verschillende kanten dat dit tot spanningen leidt. Maar ook andersom: mensen waarvan de relatie niet goed verliep, vinden elkaar weer onder druk.

Actuele spanningen en meningsverschillen, die met deze crisis te maken hebben, kunnen echter makkelijk uitmonden in een stevig conflict als je er niets mee doet. Wij kunnen daarbij begeleiden. Soms is het namelijk fijn als je even geholpen kunt worden om het een en ander op te lossen of om verdere escalatie te voorkomen. Dat doen onze mediators via ODR, Online Dispute Resolution. Mochten er dus spanningen zijn op het werk, de buurt, of zakelijke geschillen en u wilt deze periode juist benutten om deze de komende periode aan te pakken, neem dan contact met ons op.

Heeft u een mediator nodig?

Neem contact met ons op 023 532 31 96 of mediation@cvc.nl. U kunt ook vrijblijvend het onderstaande formulier invullen. Wij brengen u in contact met de meest geschikte mediator voor uw situatie.   

  “Mediation gaat over belangen”- Theo van Dijk


  drs. Linda Reijkerkerk, MfN-registermediator


  drs. Ton Westerduin, MfN-registermediator

  Selen Bernink-Balci, MfN-registermediator


  drs. Hans Bekkers, MfN-registermediator


  mr Frederique van Zomeren, MfN registermediator


  drs. Ali al Hadaui, MfN registermediator