Skip to main content

Iedere reguliere training intern verzorgen

Het is mogelijk om de trainingen van het CvC bij uw organisatie intern te laten verzorgen, waarbij de training geheel op maat aangepast wordt aan uw wensen. Het CvC heeft een keur aan trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor een groot aantal organisaties, waaronder:

 • Gemeenten als Amsterdam, Castricum en Rotterdam
 • Ministerie van Veiligheid & Justitie
 • Ministerie van Defensie
 • Nationale Ombudsman
 • Belastingdienst
 • Universiteiten, waaronder de UvA, VU en de KU Leuven
 • Achmea
 • ProRail
 • FNV Bondgenoten
 • Diverse mediatorsverenigingen, waaronder de Vereniging Mediators Gezondheidszorg

Het CvC kan in principe iedere reguliere training voor u intern verzorgen. Veelgevraagde trainingen zijn:

Training Mediation- of Conflictvaardigheden

Het doel van de training Mediation- of Conflictvaardigheden is het aanreiken van vaardigheden die ingezet kunnen worden in communicatie met burgers en medewerkers, bijvoorbeeld bij bezwaar- en klachtafhandeling. Het inzetten van mediation- en conflictvaardigheden voorkomt conflicten en kan ervoor zorgen dat bestaande conflicten duurzaam en efficiƫnt worden opgelost. De trainingen Mediationvaardigheden worden steeds meer toegepast, veelal bij gemeenten, met als resultaat dat de klanttevredenheid toeneemt, het aantal bezwaarschriften en klachtprocedures afneemt en de medewerkerstevredenheid toeneemt.

Training Mediation in Arbeidsconflicten

De training Mediation in Arbeidsconflicten verzorgen wij voor klanten die geregeld met arbeidsconflicten te maken hebben, en die al eerder een opleiding tot mediator gevolgd hebben. In deze training worden specifieke onderwerpen behandeld die relevant zijn voor mediation in arbeidsconflicten, waarbij vooral op de vaardigheden geconcentreerd wordt.

Gespreksvaardigheden

Voor medewerkers die veel contact hebben met klanten of burgers, maar daarmee nog vaak moeite ondervinden, verzorgen wij trainingen Gespreksvaardigheden. Tijdens deze training krijgen deelnemende medewerkers tools aangereikt waarmee zij (telefoon)gesprekken tot een beter einde kunnen brengen en tijdig miscommunicaties kunnen voorkomen of oplossen.

Mediationopleiding

Wij kunnen voor uw organisatie een Mediationopleiding op maat verzorgen. Dit houdt in dat deelnemende medewerkers worden opgeleid tot volwaardige mediators, binnen een opleiding die geheel is aangepast aan het werkveld van de medewerkers. De opgeleide medewerkers kunnen na de opleiding besluiten zich in te zetten als interne mediator binnen uw organisatie.

Buitenland

Het Centrum voor Conflicthantering is zeer actief op het gebied van trainingen in het buitenland en andere grensoverschrijdende projecten. In 2005, 2006 en 2012 is het CvC nauw betrokken geweest bij trainingen in het kader van de implementatie van mediation in het Balkan gebied, waaronder trainingen in opdracht van de Wereldbank IFC in Albaniƫ, Bosniƫ Herzegovina en Macedoniƫ. Daarnaast heeft het CvC trainingen verzorgd in Sloveniƫ en Kroatiƫ. Deze trainingen in de Balkan leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en vorming van mediation in dit gebied.

In 2006 en 2012 heeft het CvC trainingen verzorgd in Belgiƫ, in opdracht van CEPINA, het Belgisch centrum voor arbitrage en mediation, en de Associatie voor Internationale Arbitrage (AIA). In 2012 heeft het CvC tevens mediationtrainingen verzorgd voor het Water Governance Center in Zuid-Afrika en een bijdrage geleverd aan de Handreiking voor Water Diplomacy.

Vanaf 2013 werkt het CvC samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van de coaching van young professionals (YEP programma) in het buitenland, onder andere in Kenia.

Onderzoek & advies

Haperende communicatie en conflicten hebben een negatief effect op het imago en de resultaten van uw organisatie of afdeling. Ā Met het CvC conflictdiagnose-model halen wij boven water wat er stokt en adviseren wij u hoe het beter kan. En daar blijft het niet bij, want ook voor de implementatie vanĀ mediation en conflictmanagement als intergraal onderdeel van uw organisatiebeleid, bent u bij het CvC aan het goede adres.

Contact

Voor meer informatie of een passende offerte kunt u contact opnemen met: Marike Groenendijk, 023 532 31 96 of maatwerk@cvc.nl. U kunt ook vrijblijvend het onderstaande formulier invullen.

  uw gegevens  dhr.mevr.


  Trainingswensen