Skip to main content

INTERCULTURELE MEDIATION

Elkaar begrijpen

Conflicten waarbij verschillende nationaliteiten of culturen zijn betrokken, geven sneller aanleiding tot onbegrip. Niet omdat de taal per se een barrière is, maar omdat de vooronderstellingen, gewoontes, manier van handelen of opvattingen in verschillende culturen wezenlijk anders zijn. Om dit soort misverstanden te voorkomen, is begrip en sensitiviteit van de cultuurverschillen nodig.

Als er (dreigende) conflicten zijn binnen of tussen rechtspersonen, maatschappen of andere ondernemingen waarbij verschillende culturen betrokken zijn, kan interculturele mediation tot beter begrip voor elkaar leiden, waardoor het makkelijker is om gezamenlijk een oplossing te vinden.

Voorbeelden

  • Arbeidsconflicten
  • Zakelijke internationale geschillen
  • Conflicten met betrekking tot ruimtelijke ordening. CvC heeft bijvoorbeeld bemiddeld in de Haagse Schilderswijk, waarbij bewoners met verschillende culturele achtergronden een conflict hadden.

Werkwijze interculturele mediation

Bij interculturele conflicten voeren wij altijd eerst een gesprek met alle partijen afzonderlijk. We proberen eventuele culturele verschillen helder te krijgen en werken aan het vertrouwen in de mediator. Vervolgens kiezen we voor plenaire bijeenkomsten meestal afgewisseld met

verschillende deelmediations. We sluiten altijd af met een plenaire sessie. Zo nodig werken we met een tolk van erkende tolk-vertaalbureaus.

Zie verder onder Mediation

Waarom kiezen voor CvC?

CvC heeft een breed netwerk van internationale zakelijke mediators.

Zie verder onder Over ons

EEN MEDIATOR inschakelen?

Wilt u een mediator inschakelen? Of heeft u nog vragen over het proces? Neem contact  met ons op via 023 532 31 96 of mediation@cvc.nl.

U kunt ook vrijblijvend het onderstaande formulier invullen. Wij brengen u in contact met de meest geschikte mediator voor uw situatie.