Skip to main content

De lezing: “Familiemediation”, stelt u in staat kennis te nemen van de inhoud van de Specialisatie tot Familiemediator die het CvC in het najaar van 2020 aanbiedt. Naast informatie over de training, geeft de trainer u ook een beter beeld van de Familiemediator en worden een of meer casussen gebruikt tijdens de lezing. We hebben hierbij ook tijd ingeruimd voor informatie en het stellen en beantwoorden van vragen.

Cliënten komen over het algemeen, strak in het emotionele harnas, bij de familiemediator omdat ze gaan scheiden of hun partnerschap of samenwoning gaan beëindigen of omdat zich problemen voordoen bij de zorg voor de kinderen. Er moet een convenant komen of een ouderschapsplan. Inhoudelijk gaat het dan meestal over de kinderen en het ouderschap (gezag en omgang, verdeling zorg, verdeling van de kosten etc.) en over de financiële kant (kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling en verrekening van huwelijksgoederengemeenschap etc.).

Je kunt nooit inhoudelijk alles weten, en dat is ook niet nodig, maar je hebt juridische en financiële basiskennis nodig om:

– Het gesprek over de BAZO te kunnen voeren;
– Te zorgen voor informed consent;
– De juiste vragen te kunnen stellen;
– Je eigen aansprakelijkheid beheersbaar te houden.

Je bent als mediator de spin in het web en vooral procesbegeleider. Ga niet op de stoel van de rechter, de advocaat, de accountant, de fiscalist, de hypotheekadviseur of de actuaris zitten. Zorg wel dat je op goede voet staat met de andere spelers in het veld. De mediator stemt af, verbindt met alle spelers (inclusief de cliënten) en helpt de spelers onderling te verbinden. Maak van de medespelers in het veld geen vijand, zelfs niet als je het idee hebt dat je wordt tegengewerkt of dat het proces wordt gefrustreerd. Daarmee breng je je cliënten in een loyaliteitsconflict.

Jouw basisvaardigheden als mediator zijn en blijven noodzakelijk:

– LSD is de allerbelangrijkste vaardigheid
– Schillen
– Herformuleren
– Futurising/ visualiseren
– Oplossingsgericht werken met de wondervraag en de schaalvraag.

Maar de “family” vraagt ook specifieke vaardigheden zoals:

– Rouwverwerking en afscheid nemen in verbinding;
– Loyaliteiten, loyaliteitsconflicten en de werking van familiesystemen;
– Verdieping in LSD en herformuleren met behulp van geweldloze communicatie en transactionele analyse;
– De paradox van empowerment;
– Omgaan met principiële standpunten door te schillen “next level”;
– Omgaan met persoonlijkheidsproblematiek (autisme, narcisme, borderline, behoeftigheid) (neem het niet  persoonlijk, laat het bij de cliënt, probeer het niet op te lossen, zoek de kwaliteit in de persoon, zie de kracht, niet de zwakte, kijk en luister met compassie, zonder oordeel, focus op wat werkt, laat gaan wat niet werkt);
– Werken met rituelen;

Als we ons mandje gevuld hebben met kennis en vaardigheden komt het er op aan hoe en wanneer wij die gaan inzetten. Dat is heel erg afhankelijk van de persoon van de mediator, die daar zit met zijn eigen geschiedenis, zijn eigen persoontje en de daarbij behorende problematiek, zijn eigen emoties, oordelen en idealen. Bijna elke mediator is een helper die het risico loopt in de valkuil van de redder te trappen, waardoor hij deel gaat uitmaken van het drama waar partijen al in zitten en de basis legt voor zijn eigen burn out. We willen allemaal de kinderen redden die klem zitten tussen vechtende ouders, we willen allemaal vrede op aarde, we zijn allemaal misschien wel een beetje bang voor het conflict en voor boosheid. We hebben allemaal een missie.

Maar mediation gaat niet over het overbrengen van een boodschap of het slagen in onze missie. Mediation gaat over afstemmen en (opnieuw) verbinden.

De grootste klus die wij als familymediator hebben is om ons zelf, onze kleine ik, ons ego, volledig uit te schakelen. Dat is lastig, misschien wel onmogelijk, maar dat is het eigen proces dat wij steeds doorlopen parallel aan het proces waar wij met de cliënten doorheen gaan.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten: Gratis
MfN punten: 0 punten
Datum: 25 juni 2020
Duur: 1 avond
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Deze lezing wordt online gegeven via ZOOM
Vooropleiding: geen, HBO+/WO werk- en denkniveau
Maximaal aantal deelnemers: 30 personen

mr. Reijnoud Schram
Trainer| Familiemediator | Coach