Skip to main content

Wat is mediation? 

CONFLICTEN OPLOSSEN OF VOORKOMEN  

Bij‚ÄĮmediation‚ÄĮproberen twee partijen met hulp van een‚ÄĮonafhankelijke¬†derde ‚Äď de mediator –¬†een oplossing te vinden voor een¬†(dreigend)¬†conflict. Dat kan alleen¬†slagen¬†als beide partijen de¬†intentie hebben om¬†eruit te komen.¬†Het gaat¬†daarbij¬†niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om het¬†maken van afspraken¬†waarmee¬†beide¬†partijen het eens zijn.¬†

Mediation kan worden ingezet op verschillende gebieden: 

Goed om te weten
Soms kan een geschil worden voorkomen door tijdig gebruik te maken van (team)coaching, procesbegeleiding of dialoogsessies. Deze methodieken kunnen ook worden ingezet als wel al sprake is van wrijving of een conflict. Heeft u interesse in een van deze methodieken, laat het ons weten via mediation@cvc.nl of  neem contact met onze secretariaat 023 532 31 96.

Wat zijn de voordelen?

Zelf de regie voeren

Met mediation beslissen de partijen zelf over het proces dat wordt doorlopen. Er zijn geen langdurige juridische procedures. De beslissing wordt niet door een rechter of arbiter opgelegd, maar de partijen maken zelf afspraken.

Sneller (en goedkoper)

Mediation verloopt sneller dan een juridisch proces, omdat de planning van de bijeenkomsten niet afhankelijk is van de agenda van rechters, of deelnemers beslissen samen met de mediator hoeveel gesprekken er worden gevoerd en wanneer de gesprekken plaats vinden.

Duurzamer

Uit onderzoek blijkt dat partijen die voor mediation kiezen na afloop een betere (zakelijke) relatie houden of krijgen.

Geen ongewenste publiciteit

Geheimhouding wordt afgesproken; uitgangspunt is dat alles vertrouwelijk is. Als partijen toch bepaalde informatie naar buiten willen brengen, beslissen zij samen welke informatie dat zal zijn en hoe dat naar buiten wordt gebracht.

Onze werkwijze

De mediator begeleidt het communicatie- en onderhandelingsproces tussen de partijen. Dat gebeurt door verdiepende vragen te stellen, gespreksonderwerpen te ordenen en een neutrale ruimte te cre√ęren waarbinnen de deelnemers elkaars drijfveren kunnen bespreken. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid, komen de echte belangen op tafel en kunnen betere keuzes worden gemaakt.

Een mediationtraject* bij het CvC bestaat uit de volgende stappen:

  • Startfase: de deelnemers en de mediator maken concrete afspraken over de te volgen procedure. Een gezamenlijke intake of een individueel eerste gesprek is allebei mogelijk.
  • Exploratiefase: De deelnemers gaan met een open houding in een veilige setting onderzoeken wat er speelt en wat onderliggende belangen zijn. De onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte worden vergroot, waardoor er meer kans is op een oplossing.
  • Onderhandelingsfase: De deelnemers ontwikkelen samen met de mediator concrete en werkbare opties voor een oplossing.
  • Afsluitingsfase: Uit de mogelijke opties wordt de meest passende oplossing uitgewerkt tot een bindende overeenkomst om het conflict te be√ęindigen.

Goed om te weten
Bij het CvC werken we volgens de methodiek van de faciliterende mediation. Dit houdt  in, dat de mediator en partijen zelf sturing hebben op het proces en dat de inhoud van de kwestie geheel bij partijen ligt Deze methode wordt ondersteund door het beroepsregister van erkend mediators (MfN register).

Hoe lang duurt een mediationtraject?

De duur van een mediationtraject is afhankelijk van het aantal betrokken personen en de complexiteit van het conflict. Soms kan een geschil al na √©√©n bijeenkomst worden afgerond. Meestal zijn er ongeveer drie gezamenlijke sessies nodig. Tussen de gesprekken zitten pauzes die – afhankelijk van de agenda‚Äôs van de deelnemers – vari√ęren van drie dagen tot meerdere weken. Als de bijeenkomsten snel na elkaar plaatsvinden, kan de mediation binnen een paar weken worden doorlopen. Ook kunnen partijen kiezen voor een eendaagse mediation als dat wenselijk is.

Nextlevel mediation

Het CvC is trekker en 1 van de grondleggers van Nextlevel Mediation: een werkwijze waarbij aan het begin van het traject wordt afgesproken dat er binnen een bepaalde periode een einde komt aan het conflict. Ofwel volledig via mediation, ofwel – als er aan het eind nog geschilpunten over zijn – door het inschakelen van (niet) bindend adviseurs, arbiters of de kantonrechter.

Kosten

De kosten per mediation verschillen. Dat hangt af van de complexiteit van het geschil, de duur van het mediationtraject, en het uurtarief van mediator. Ide√ęle organisaties kunnen korting krijgen.

Zie verder onder Over Ons

 


GA IN GESPREK MET ONZE MEDIATORS

Bent u op zoek naar een mediator? Wij begrijpen dat u vast nog vragen hebt. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze mediators. U kunt Linda Reijerkerk vrijblijvend benaderen voor meer informatie, of een gesprek om uw vragen te stellen vanuit uw situatie.

Of neem direct contact op met ons secretariaat. Wij helpen u graag verder.

E-mail: mediation@cvc.nl

Telefoon: 023 532 31 96


mfn-register    nip-logo

EEN MEDIATOR inschakelen?

Wilt u een mediator inschakelen? Of heeft u nog vragen over het proces? Neem contact  met ons op via 023 532 31 96 of mediation@cvc.nl.

U kunt ook vrijblijvend het onderstaande formulier invullen. Wij brengen u in contact met de meest geschikte mediator voor uw situatie.