Skip to main content

LOS UW CONFLICT OP MET ONZE ERVAREN MEDIATORS!

U wilt concrete oplossingen als het gaat om het oplossen van eventuele conflicten?  Dat kan middels mediation! Om een langdurige juridische procedure te vermijden is het belangrijk dat u beschikt over een ervaren onafhankelijke mediator. Een mediator kan, als neutrale bemiddelingsdeskundige, bijdragen aan het opnieuw tot stand brengen van de communicatie. Hierdoor kunnen beide partijen vanuit werkelijke belangen gezamenlijk tot een oplossing komen. Zelfs na een langdurige impasse tussen partijen, is er licht aan het einde van de tunnel.

Wat is mediation? En wat doet een mediator?

Tijdens de mediation lossen de partijen samen conflicten op via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator helpt de partijen in de mediationgesprekken, met het vinden van een oplossing voor het conflict waar alle partijen mee kunnen instemmen.

Waarom mediation? Wat zijn de voordelen?

Partijen die mediation overwegen, vragen vaak wat de voordelen zijn van mediation bij een conflict ten opzichte van alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de gang naar de rechter. Wat zijn de belangrijkste voorbeelden en bijbehorende voordelen van mediation? Dat leest u hier:

  • Met mediation houdt u het proces in eigen hand. De beslissing over een conflict wordt niet door een bovenpartijdige geschilbeslechter (zoals tijdens een juridisch proces via een rechter of arbiter) opgelegd;
  • De snelheid van een mediationtraject. Een juridisch proces is afhankelijk van externe planning, van de rechtspraak, advocaat of arbiters. Dat duurt vaak heel lang. Bij mediation beslissen de deelnemers zelf met de mediator wanneer de gesprekken plaatsvinden en wanneer zij hiervoor ruimte  vrijmaken in hun agenda’s;
  • Mediation is vaak duurzamer dan een juridische procedure. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor mediation kiezen na afloop een betere (zakelijke) relatie behouden.

Hoe werkt mediation? 

Bij het CvC passen we de in Nederland gangbare methode van faciliterende mediation toe. Dat is de methode die door het beroepsregister van erkend mediators, het MfN register, wordt ondersteund.

Bij faciliterende mediation begeleidt de mediator het communicatie- en onderhandelingsproces tussen partijen. Dat gebeurt vooral door verdiepende vragen te stellen, gespreksonderwerpen te ordenen en daarnaast door een moedige ruimte te creëren waarbinnen de deelnemers de eigen en andermans drijfveren goed kunnen onderzoeken. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld meer helderheid bij alle betrokkenen, komen de echte belangen boven tafel en worden keuzes helder. De deelnemers zelf zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de gekozen oplossing en uiteindelijke overeenkomst.

Bent u op zoek naar een constructieve oplossing voor een conflict, en wilt u invloed en zeggenschap hebben op de uitkomst? Dan is mediation zeker een geschikte route voor u.

Welke stappen doorloopt u in een mediationtraject? 

Als u een mediationtraject start bij het CvC, doorloopt u de volgende stappen:

  1. De startfase: de deelnemers en de mediator komen samen en maken concrete afspraken over de procedure binnen mediation. Gezamenlijke of aparte intakes zijn beide mogelijk.
  2. De exploratiefase: de deelnemers gaan op een open manier, in de veilige setting van de mediation, onderzoeken wat er speelt en wat de onderliggende belangen zijn. De onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte krijgt daardoor vorm.
  3. De kantelfase: de mediator bevraagt de deelnemers over hun bereidheid om samen naar alternatieven te zoeken op basis van wederzijdse belangen.
  4. De onderhandelingsfase: in deze fase ontwikkelen de deelnemers samen met de mediator op een creatieve manier concrete en werkbare opties voor een oplossing.
  5. De afsluitingsfase: uit de mogelijke opties wordt de meest passende oplossing uitgewerkt tot een bindende overeenkomst ter beëindiging van het conflict.

Wanneer kunt u een mediator inschakelen?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een mediator als u bijvoorbeeld merkt dat het schuurt in een relatie. Dit kan een persoonlijke relatie zijn, of met een externe partij. Zonder wrijving geen glans; en tegelijkertijd heeft het ook geen zin als de wrijving resulteert in een stilstand. Wilt u de frustratie omzetten en een constructieve oplossing vinden? Dan is het zinvol om een mediator te benaderen. Samen onderzoekt u of mediation u en de andere partij(en) weer naar een goed en constructief proces kan gaan begeleiden.

→ Direct contact opnemen met een mediator? Klik hier.

Hoe lang duurt een mediation? 

De duur van een mediationtraject is afhankelijk van verschillende factoren. Het gaat om het aantal betrokken partijen en de complexiteit van het conflict. Soms kan een kwestie na één mediationsessie afgerond worden. Maar meestal zijn er ongeveer drie gezamenlijke sessies nodig. Tussen de gesprekken zitten tussenpozen. Dit kan bijvoorbeeld drie dagen zijn, maar het gaat vaak ook om meerdere weken. De planning is voor een groot deel afhankelijk van de agenda’s van de deelnemers. Als zij bereid en in staat zijn ruimte te maken in hun agenda’s, kan de mediation binnen een paar weken van start tot eindovereenkomst met elkaar worden doorlopen.

Wat zijn de kosten voor mediation?

De kosten van mediation zijn altijd uniek. Hierbij spelen vragen zoals, ‘hoeveel partijen zijn betrokken’, ‘is het een simpele kwestie of een complexere zaak’, een grote rol. De ervaring en specialiteit van de gekozen mediator heeft ook effect op het tarief. Vanuit onze missie om de maatschappij verder te helpen, hanteren wij voor bepaalde ideële organisaties een lager tarief.

Wilt u meer informatie over de tarieven van het CvC voor mediation? Neem dan contact op!

Waarom mediation via het CvC?

Het CvC beschikt over een pool van ervaren, Mfn registermediators die op een verbindende, integere en tegelijkertijd doortastende manier partijen weten te begeleiden in het zoeken naar wat hen wezenlijk drijft. Ze deinzen er meestal niet voor terug om confronterende vragen te stellen, waardoor de deelnemers inzicht krijgen in hun eigen drijfveren en die van de ander. De coachende manier van werken van onze mediators is daarbij een extra pluspunt waardoor de deelnemers zich gesteund voelen en zich meer in staat voelen om met elkaar tot een oplossing te komen. Al deze aspecten blijken partijen vaak te ondersteunen om de pijn achter zich te laten en oplossingen te zoeken voor de toekomst.


GA IN GESPREK MET ONZE MEDIATORS

Bent u op zoek naar een mediator? Wij begrijpen dat u vast nog vragen hebt. Op deze pagina kunt u een overzicht van onze mediators vinden. U kunt Linda Reijerkerk en Eliane Dosker vrijblijvend benaderen voor meer informatie, of een gesprek om uw vragen te stellen vanuit uw situatie.

Of neem direct contact op met ons secretariaat. Wij helpen u graag verder.

E-mail: mediation@cvc.nl

Telefoon: 023 532 31 96


mfn-register    nip-logo

mediator-nodig

EEN MEDIATOR inschakelen?

Wilt u een mediator inschakelen? Of heeft u nog vragen over het proces? Neem contact  met ons op via 023 532 31 96 of mediation@cvc.nl.

U kunt ook vrijblijvend het onderstaande formulier invullen. Wij brengen u in contact met de meest geschikte mediator voor uw situatie.