Skip to main content

Zoekt u onafhankelijke bemiddeling in een conflict? Een mediator kan als neutrale bemiddelingsdeskundige, bijdragen in het opnieuw tot stand brengen van de communicatie, waardoor beide partijen vanuit werkelijke belangen gezamenlijk tot een oplossing komen. Zelfs na een langdurige impasse. Hieronder vindt u de verschillende mediators die aangesloten zijn bij het Centrum voor Conflicthantering. Al onze mediators zijn geregistreerd bij het MfN. 

 

Linda Reijerkerk

Linda Reijerkerk (1960) is directeur en opleider van het Centrum voor Conflicthantering (CvC). Gedurende haar gehele arbeidzame leven heeft Linda trainingen ontwikkeld en gegeven: eerst als internationaal consultant op alle continenten. De laatste 10 jaar als inleider en trainer voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Mediation of zelf mediator willen worden. In 2001 heeft zij tevens de opleiding tot professioneel coach afgerond. “In beweging brengen” is het credo van Linda. Dat doet zij als mediator wanneer zij vastzittende conflicten tegenkomt en partijen naar een oplossing weet te begeleiden. Of zij brengt – als coach – managers in beweging die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten.

Als MfN (voorheen NMI) register mediator heeft zij meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van complexe mediationzaken. Zo heeft zij vele succesvolle mediations op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordening op haar naam staan. Daarbij heeft zij conflicten die soms al meer dan 15 jaar ‘vastzaten’ tot een bevredigend einde weten te brengen. Vaak waren dit zogenaamde multiparty conflicten waarbij meerdere partijen betrokken waren, zoals een bedrijf, een provinciale of gemeentelijke overheid en burgers (bijvoorbeeld groepen van 2 tot ca 300 burgers). Linda is mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, en mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen. Zij heeft haar Masters in Dispute Resolution behaald bij het ADR Instituut verbonden aan de Juridische faculteit van de UVA (2006). In een wat verder verleden heeft zij antropologie (UU) gestudeerd en een BA in milieubeleid (milieurecht en milieueconomie) afgerond (OU). Gedurende 15 jaar heeft zij als internationaal consultant gewerkt in ontwikkelingslanden in Afrika, AziĂ« en Latijns Amerika. Ze spreekt 6 talen.

Linda is bestuurslid van EMNI, het Europese Netwerk van mediators en van de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke ordening. Daarnaast is zij bestuurslid van de Stichting Aviation Mediators. Zij was bestuurslid van de Nederlandse Mediatorsvereniging NMV van 2001 tot 2003. Bij het CvC traint Linda onder andere in de Mediationopleiding en diverse incompany trainingen bij overheidsinstanties.

Ali al hadaui

Als u een kwestie toevertrouwt aan een mediator, is het belangrijk om te weten met wie u werkt. Ali (1975) is een gedragsdeskundige en een erkende senior MfN-registermediator met ervaring van meer dan 300 mediations. Hij merkt stemmingen van anderen snel op en is geïnteresseerd in het opbouwen van relaties. Sinds 2012 is hij geregistreerde mediator bij verschillende rechtbanken en gerechtshoven. Ali brengt een veelzijdige ervaring mee als mediator, beleidsmedewerker mediationvaardigheden bij de rijksoverheid, trainer en als coördinator van 120 mediators en bemiddelaars bij een buurtbemiddelingsorganisatie.

Zijn specialisaties zijn mediations in het familierecht, arbeidsrecht, strafrecht, sociale zekerheid (UWV), (internationale) kinderontvoeringszaken, buren en in het bestuursrecht. Mediations op andere terreinen begeleidt hij op verzoek uiteraard ook. Hij is met gepaste trots één van de weinige enige erkende mediators met een Marokkaanse achtergrond in Europa.

Frederique van zomeren

Frederique van Zomeren is een senior mediator die door een combinatie van doelgerichtheid en het verbinden op mens en inhoud effectieve oplossingen tot stand weet te brengen in uiteenlopende conflicten.

Opgeleid als jurist aan de Universiteit van Amsterdam/University of Essex, werkte Frederique eerder als adviseur en internationaal onderhandelaar bij de EU en VN.  Op complexe thema’s in uitdagende samenwerkingsverbanden weet ze de verbinding te maken, het menselijk kapitaal te benutten en tot duurzame resultaten te komen.

Sinds 2005 is Frederique actief als mediator. Als partner bij HAvZ Mediation en medeoprichter van DoeDemocratie.nu heeft zij ruime ervaring met mediation in de publieke en private sector, ook internationaal, en met het faciliteren van dialoog. Ze werkte voor de medische sector, maatschappelijke organisaties, de culturele sector, het MKB, verschillende multinationals, brancheorganisaties, onderwijs, familiebedrijven en overheden. Haar voornaamste aandachtsgebieden zijn arbeid, zakelijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden (maatschappen, teams, raden van bestuur, OR, directies) zowel binnen als tussen bedrijven, organisaties en overheden. Als herstelmediator wordt ze ook ingezet in ernstig geëscaleerde conflicten en bij mediation in strafzaken. Ze is MfN-registermediator en aangesloten bij de Rechtbank Noord-Holland.

Frederique draagt ​​actief bij aan de ontwikkeling en inbedding van alternatieve geschillenbeslechting door regelmatig te publiceren in vakliteratuur, media en podcasts. Frederique was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation, en bestuurder bij de Mediators Federatie Nederland (MfN).

Hans Bekkers

Hans Bekkers is MfN-registermediator en heeft als specialisatie conflicten waarbij meerdere partijen betrokken zijn, zoals overheden, ondernemingen en burgers. Als voorzitter van de SMRO, Stichting Mediations in milieu en Ruimtelijke Ordening, draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakmanschap en de succesvolle inzet van mediators door overheden en bedrijven. Hij schreef onder andere mee aan de SMRO-uitgave: ‘Doorbreken van impasses, de praktijk van de leefomgevingsmediator’ en recentelijk ‘Bruggenbouwers’.

Daarnaast voert hij als procesleider participatietrajecten en beleidsbemiddeling uit voor overheden en bedrijven. Hij zorgt voor voortgang en fungeert als neutrale verbindende schakel tussen bewoners, overheden en ondernemingen. Ook als schakel met het bestuur. Citaat van een bestuurder: “Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel uit het oog te verliezen.” Hans geeft trainingen over mediation en beleidsbemiddeling, waarbij hij theorie weet te voorzien van ervaringen uit de praktijk.

Kees van Eijk

Ik ben MfN register-mediator sinds 2006 en heb een consultancy achtergrond in het bedrijfsleven. Daarin heb ik zakelijke mediations begeleid en interne arbeidsmediation als dienst opgezet. Naast mediator ben ik praktijktrainer conflicthantering voor onder andere defensie, politie, justitie en gemeenten, en ondersteun ik mediators bij de voorbereiding van praktijkassessments.

Sinds 2014 heb ik mij specifiek toegelegd op herstel-mediations in strafrechtzaken. Ik begeleid gesprekken tussen verdachten/daders en slachtoffers of nabestaanden die vanuit de politie, rechtbank of reclassering zijn doorverwezen. Als mediator in strafrechtzaken ben ik verbonden aan de rechtbanken Gelderland en Overijssel. Ik publiceer met regelmaat over deze specifieke vorm van herstel in vaktijdschriften.

In mediations en bij het faciliteren van dialogen werkt ik volgens de transformatieve aanpak zoals ontwikkeld door Robert A. Baruch Bush en Joseph A. Folger (auteurs van ‘The Promise of Mediation’). Ik ben door het Amerikaanse ‘Institute for the Study for Conflict Transformation’ gecertificeerd mediator. Mijn focus ligt op het helpen verbeteren (transformeren) van de communicatie tussen betrokkenen.

Ik ben praktijkbeoefenaar van het theravada boeddhisme en ruim vijftien jaar actief lid van de Vrijmetselarij. Daarnaast werk ik als vrijwilliger in de palliatief terminale zorg en als bemiddelaar in buurtconflicten.

Selen Bernink-Balci

Selen Bernink-Balci is zakelijk mediator en gespreksbegeleider. De werkstijl van Selen is verbindend en oplossingsgericht. Daarbij wordt behoedzaam met de relatie tussen de betrokkenen omgegaan en wordt het proces door haar constructief en voortvarend begeleid. Het gaat bij de kwesties danwel conflicten om de zakelijke Ă©n de persoonlijke kant, zodat er in de vastgelopen gesprekken ruimte komt voor nieuwe inzichten om samen tot een gewenste uitkomst of verbetering van de situatie te komen.

Door haar open houding en transparante manier van werken creëert zij rust en ruimte in een veilige setting. Dat doet zij door met aandacht te luisteren, te reflecteren, oog te hebben voor de dynamieken met de bijbehorende emoties en te concretiseren.

Sinds 2012 is Selen werkzaam als zakelijk mediator en is zij erkend (legal) MfN-registermediator. Zij is tevens werkzaam voor diverse rechtbanken. Selen heeft met haar juridische en communicatie achtergrond ruime ervaring met uiteenlopende arbeidsgeschillen en samenwerkingsrelaties bij verscheidene profit en non-profit organisaties door het hele land met verschillende leeftijden en professies.

Ton Westerduin

Als mediator help op een praktische manier ogenschijnlijk onoplosbare kwesties weer werkbaar te maken. Typerend voor mijn werkwijze is om al werkend aan oplossingen mensen vaardiger te maken in het hanteren van geschillen.

Ik heb geruime tijd ervaring als mediator, organisatieadviseur en trainer. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar het weer werkbaar maken van vastzittende situaties, het bevorderen van creativiteit in teams en coachen van managers en adviseurs. Mijn aanpak is pragmatisch en zoek samen met de opdrachtgever naar goed hanteerbare oplossingen. De door mij verrichte mediations in organisaties hebben veelal betrekking op problematische verhoudingen binnen teams, geschillen over de aanpak bij reorganisaties, conflicten tussen OR en Bestuur, samenwerkingsproblemen tussen afdelingen en ontslagkwesties.

Ik ben MfN en NIP-geregistreerd mediator sinds 1998, hoofd-assessor voor de examinering voor MfN en gastdocent bij Harvard University. Binnen het veld van mediation en van de psychologie heb ik als voorzitter een aantal bestuursfuncties vervuld.

Gedurende 9 jaar ben ik werkzaam geweest te zijn bij Psychologische Dienst van Hoogovens. In de 4 jaar daaropvolgend heb ik als hoofddocent bij de Universiteit Groningen organisatiepsychologie gedoceerd en daar naast onderwijs en onderzoek ook een aantal interne mediations verricht. Tot ik in 1994 als zelfstandig mediator en organisatieadviseur ben gaan werken heb ik na de RUG als manager van organisatieafdeling van het Min. Van Binnenlandse Zaken en het UWV gewerkt.

Naast mijn consultancy en interim-managementpraktijk ben ik gastdocent aan Harvard University en trainer bij de postdoctorale opleiding tot MfN mediator bij het Nederlands Instituut van Psychologen. Ik ben goed thuis in de luchtvaartwereld, waarin ik zowel als vlieger, trainer en mediator werkzaam ben.

 

 

Heeft u een mediator nodig?

Neem contact met ons op 023 532 31 96 of mediation@cvc.nl. U kunt ook vrijblijvend het onderstaande formulier invullen. Wij brengen u in contact met de meest geschikte mediator voor uw situatie.