Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 65

Academische pitch mediation op 8 Juni 2023

De academische Pitch- en posterbijeenkomst op het gebied van mediation wordt dit jaar wegens succes herhaald op 8 juni 2023. De Pitch- en posterbijeenkomst is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering (CvC) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Gezamenlijk dragen zij als organisaties de eerste leerstoel Mediation in Nederland die is gevestigd aan de VU. De eerste edities in 2019 en 2022, smaakten naar meer. Wij selecteren daarom graag dit jaar opnieuw een aantal van de meest veelbelovende studies en onderzoeken op het gebied van mediation, conflicthantering en dialoogvoering.

Wij nodigen de onderzoekers van alle faculteiten van harte uit om uiterlijk 26 mei 2023 te reageren,

Academische pitch mediation op 8 Juni 2023

De academische Pitch- en posterbijeenkomst op het gebied van mediation wordt dit jaar wegens succes herhaald op 8 juni 2023. De Pitch- en posterbijeenkomst is een initiatief van het Centrum voor Conflicthantering (CvC) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Gezamenlijk dragen zij als organisaties de eerste leerstoel Mediation in Nederland die is gevestigd aan de VU. De eerste edities in 2019 en 2022, smaakten naar meer. Wij selecteren daarom graag dit jaar opnieuw een aantal van de meest veelbelovende studies en onderzoeken op het gebied van mediation, conflicthantering en dialoogvoering.

Wij nodigen de onderzoekers van alle faculteiten van harte uit om uiterlijk 26 mei 2023 te reageren.

Tijdens de twee coronajaren kon de bijeenkomst om voor de hand liggende redenen helaas niet plaatsvinden. Tegelijkertijd heeft de pandemie de maatschappelijke relevantie van mediation in deze tijden van polarisatie en verharding meer dan ooit duidelijk gemaakt. Met deze academische pitch- en posterbijeenkomst slaan wij een brug tussen wetenschap en praktijk, en verkennen we manieren om mediation nog meer in te bedden in de samenleving. Onderzoekers die onderzoek verrichten op een gebied dat raakt aan mediation, bieden wij tijdens de bijeenkomst de gelegenheid hun onderzoek of hun onderzoeksresultaten te presenteren aan elkaar en aan een publiek bestaande uit mediators en onderhandelingsprofessionals.

Doel

Het doel van de pitch is om interessant onderzoek te ‘ontsluiten’ voor de praktijk en innovatie te stimuleren. De bijeenkomst is er tevens op gericht om beoefenaars van het mediationvak in contact te brengen met wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun beroepsuitoefening en om onderzoekers gelegenheid te geven hun onderzoek te presenteren aan professionals die in de praktijk van alledag met conflicten te maken hebben.

Criteria voor deelname

De criteria voor het onderzoek zijn:

  • Het onderzoek moet actueel zijn en niet ouder dan 2 jaar;
  • Het onderzoek betreft aan mediation en bemiddeling gerelateerde onderwerpen, maar ook aan conflicthantering, conflictmanagement, onderhandelen, conflictinterventies, rechtsvergelijkend onderzoek*;
  • Het onderzoek moet relevant en van toegevoegde waarde zijn voor het mediationveld en de beroepsgroep mediators; het betreft een vertaalslag naar de praktijk;
  • Het onderzoek heeft een systematische opzet (geen betoog) en heeft een empirische component (dataverzameling).

De presentatie van het onderzoek kan op twee manieren:

  1. Een pitch van 10 minuten waarin het verrichte, lopende of voorgenomen onderzoek wordt toegelicht; en/of
  2. Een poster, aan de hand waarvan de bezoekers in de pauze en na afloop van de bijeenkomst met de onderzoeker in gesprek kunnen gaan.

Bekijk ook de richtlijnen pitch en poster.

De verschillende onderzoeken worden geselecteerd door de Mediation Pitch Commissie. Daarbij wordt o.a. gekeken naar aspecten als innovatie en relevantie voor de praktijk. Alle geselecteerde inzendingen worden opgenomen in een digitale bundel, zodat onderzoekers ook de nodige exposure krijgen. De winnaar krijgt de gelegenheid om zijn of haar onderzoek te presenteren tijdens het grootste landelijke evenement voor mediationprofessionals: het MfN-Mediationcongres!

Opgave kan voor 26 mei per e-mail aan mediation@cvc.nl via het formulier in de uitnodigingsbrief met je curriculum vitae en een beschrijving van het onderzoek.

Wil je deelnemen als publiek aan de pitch, schrijf je dan hier in.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op (de campus van) de Vrije Universiteit Amsterdam op 8 juni 2023.

Als organisatie zoeken we naar onderzoekers voor wie deze uitnodiging ook interessant kan zijn. Stuur deze uitnodiging daarom gerust door naar anderen van wie je weet dat zij onderzoek doen, begeleiden en/of betrokken zijn bij een relevant onderzoek.

Wij kijken met interesse uit naar alle reacties.


*Onderzoek dat raakt aan mediation (conflictoplossing) wordt ruim opgevat. Daaronder valt ook: (Harvard) onderhandelen, conflict coaching, bemiddeling, et cetera. Het kan bijvoorbeeld gaan om conflicten en conflictgedrag, procedurele rechtvaardigheid, de verhouding tussen recht en samenleving, vertrouwen in de instituties, responsiviteit, herstelrecht en/of herstelprocessen. Het onderzoek mag zowel sociaalpsychologisch, (rechts-)sociologisch, antropologisch, rechtswetenschappelijk of vanuit een ander vakgebied zijn opgezet.

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cvcnl/domains/cvc.nl/public_html/wp-content/themes/cvc/templates/snippet-trainers.php on line 9