Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 550
  • duur: 1 dag
  • 6 PE punten Categorie 1a

In de training Basisvaardigheden Oplossingsgericht Coachen werken we met  de wens tot verandering. Oplossingsgerichte begeleiding stimuleert en ondersteunt die wens. Verandering treedt op wanneer iemand iets op een andere wijze doet of op een andere manier naar iets kijkt. U maakt een eerste stap richting Oplossingsgerichte Professional om uiteindelijk uw cliënten (uw coachees) stapsgewijs en methodisch te begeleiden in het realiseren van de door henzelf gestelde doelen. U legt de gewenste verandering in de hand van uw cliënt.

Doelen van de training Basisvaardigheden Oplossingsgericht Coachen

Na het volgen van deze training:

  • Weet u wat de kenmerken van Oplossingsgericht ofwel Solution Focused coachen (van defectgericht naar Oplossingsgericht coachen) zijn;
  • Herkent u de relatie tussen en de toepassing van Oplossingsgericht coachen in mediation, managen, veranderingsprocessen bij individuen en teams (groepen, organisaties);
  • Heeft u geoefend met een aantal vaardigheden: gebruik van oplossingsgerichte technieken en instrumenten;
  • Heeft kennis van het 7-stappenmodel
  • Doorgrond u de nieuwe definitie van ‘het probleem’

Voor wie en ingangseisen

De Basistraining Oplossingsgericht Coachen is voor mensen die als doel hebben anderen professioneel te begeleiden dan wel de intentie hebben als professioneel coach aan het werk te gaan. Dit kan zowel zijn als zelfstandig coach of binnen een organisatie waarin coaching een nevenfunctie of -taak is.

Werkwijze

De training is zeer afwisselend en actief. Het programma kent een korte theoretische onderbouwing en veel oefenmomenten, gebruikmakend van gevarieerde werkvormen en praktijksimulaties. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek die voorafgaand aan de training door cursisten kan worden ingebracht. Tijdens deze eendaagse training ontvangt u informatie om u te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de verworven kennis en vaardigheden. Deze methode, die succesvol is gebleken, helpt om het geleerde weer in herinnering te brengen en er stapsgewijs mee aan de slag te gaan.

Trainingsdata

De training staat gepland op donderdag 26 maart 2020

Kosten

Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. U verlaat hierbij deze website. De eerstvolgende training Basisvaardigheden Oplossingsgericht Coachen staat gepland op 26 maart van 09:30 – 17:00 uur.

Linda Reijerkerk
Directeur / trainer
Lenka Hora Adema
Trainer
Vincent Aelbers
Trainer