Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 1.125
 • duur: 2 dagen
 • 12 PE punten Categorie 1a

Mediations tussen en binnen ondernemingen vragen een gerichte aanpak. Het business conflict kent een eigen dynamiek vanwege de specifieke omgeving en het soort conflicten. Veelal zijn meerdere partijen betrokken. Het bedrijfsleven ontdekt mediation als wijze van geschilbeslechting en als instrument om tijdig escalatie te voorkomen.

Mirjam Duyser
Trainer
Linda Reijerkerk
Directeur, trainer, mediator

Specialisatie Businessmediator wat en voor wie

voor wie en ingangseisen

De specialisatie tot businessmediator is voor mediators die zich willen bekwamen op dit terrein. Voor deelname dient u een basisopleiding tot mediator bij een MfN erkend opleidingsinstituut te hebben gevolgd en te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau.

startdata en locatie

Voor deze training worden nieuwe startdata gepland. Door op rooster te klikken opent er een scherm met daarin de andere data van deze opleiding.

Rooster voor eerstvolgende opleiding

Dag 1     15 mei 2023     09.30 – 17.00       Haarlem
Dag 2     16 mei 2023     09.30 – 17.00       Haarlem

Kosten

Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.

Waardering en beoordeling

Cursisten aan het woord.

“Ontzettend leuk en waardevol, ook vanuit het perspectief van de organisatieadviseur.”

Werkwijze

De specialisatie tot Businessmediator heeft een opzet van een masterclass en hanteert het Business mediator profiel en de daarin beschreven competenties als leidraad. Die competenties en de genoemde onderwerpen komen uitgebreid in de training aan bod, onder leiding van ervaren (business) mediators en trainers. De inhoud gaat in op:

 • Wat zijn de bijzondere aandachtspunten wanneer OR, Raad van bestuur, aandeelhouders, vakbonden of een afdeling partij zijn in een conflict?
 • Aan wat voor soort mediator heeft het bedrijfsleven behoefte?
 • Waarin onderscheidt zich de business mediation en de business mediator?
 • Hoe om te gaan met de taal en cultuur van de onderneming en de veelal opkomende juridische, financiële, fiscale componenten en onderhandelingsstrategieën.
 • Wat komt er kijken bij het maken van een procesontwerp voor businessmediation?

Doelen van de opleiding

Na deze training

 •  Heeft u inzicht in de complexiteit van organisaties.
 • Weet u wat de bronnen van conflicten in organisaties kunnen zijn.
 • Kent u de do’s en de don’ts bij voorgesprekken en caucus in organisatieverhoudingen.
 • Weet u wat de rol van de mediator is bij de (voor)selectie van de gesprekspartners.
 • Beheerst u de meest effectieve interventies in zakelijke omgevingen.
 • Kunt u omgaan met inhoudelijke (on)deskundigheid van mediator en betrokkenen.
 • Weet u waar de raakvlakken met coaching- en organisatieadvies liggen.
 • Kent u de aard en omvang van de mediatorsrol als trajectbegeleider bij geschillen.
 • Heeft u geoefend met andere deelnemende mediators uitgewisseld.

 

Programma specialisatie tot businessmediator

De training is 2 dagen en heeft een aantal hoofdthema’s.

Dag I

 • Competentieprofiel van de business mediator
 • Theoretische inleiding
 • De 9 mediationrollen
 • De drie dimensies van complexiteit van de business mediation
 • Analysemodellen: conflictstijlen
 • Effectieve interventies op basis van conflictstijlen-perspectief
 • Triades
 • (Conflict-)cultuur in organisaties (evt.: het 7-I-model als instrument)
 • Casuïstiek
 • Oefenen en rollenspel

Dag 2

 • Groepsdynamiek in businessmediation
 • Conflictdomeinen & organisatiecultuur
 • Intercollegiale consultatie op basis van feedback
 • Situationeel mediatorschap, leiderschap in businessmediation
 • Procesontwerp, maatwerk in businessmediation
 • Emoties in businessmediation, anders dan gevoelsreflectie
 • Casuïstiek
 • Oefenen en rollenspel

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.