Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 3.150
  • duur: 3 maanden

Juridische professionals vervullen steeds meer een rol als proactieve probleemoplosser, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist (T-shaped advocaat, die naast diepgaande juridische kennis, ook kennis heeft over conflictmanagement), procesbegeleider en onderhandelaar, en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar. In deze leergang leert de professionele jurist hoe je op diverse deelgebieden alternatieve conflictoplossingsmethodieken toepast in het voorkomen, inperken en oplossen van problemen zodat een gang naar de rechter niet nodig is. De deelnemer leert de verschillende mogelijkheden, leert conflictsituaties te analyseren en begrijpen en is in staat passende conflictoplossingen te kiezen.

Unieke samenwerking VU Amsterdam en CvC

Deze leergang is opgezet vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU Amsterdam en het Centrum voor Conflicthantering. Naast enkele hoogleraren en docenten van de VU treedt ook een aantal zeer deskundige docenten van de Mediatoropleiding bij het CvC op bij de praktische workshops. Het volgen van de leergang geeft bovendien vrijstelling voor de theoriedag in de Mediatoropleiding van het CvC.

Leerdoelen

Na het volgen van deze leergang heeft u een brede kennis van het palet aan geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden en kunt u deze gebruiken in uw praktijk. U kunt in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode.

Voor wie en ingangseisen

De leergang is toegankelijk voor juristen, zoals advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en ambtenaren binnen de (semi-)overheid en bij not-for-profit instellingen. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat deze juridisch academische leergang met goed resultaat kunnen volgen.

Werkwijze

Verspreid over drie maanden volgt u vier interactieve hoorcolleges, vier workshops en 1 of meer keuzemodules (conflictoplossing in arbeidsrecht, bestuurs(proces)recht en civiele handelszaken), gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de bijeenkomsten delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen. In de workshops worden in onder meer rollenspellen in kleine groepen aan de hand van praktijkcasus communicatie-, mediation-, (Harvard)onderhandelings-, conflictanalyse- en conflictvaardigheden getraind.

Hoeveel tijd kost het?

De leergang bestaat uit minimaal negen bijeenkomsten van elk drie uur. De eerste acht bijeenkomsten bestaan uit de vier interactieve hoorcolleges en de vier workshops. Daarnaast worden drie gespecialiseerde keuzemodules van elk drie uur aangeboden, waarvan u er tenminste één dient te kiezen. Voor elke bijeenkomst geldt een voorbereidingstijd van drie uur.

PROGRAMMA

Bekijk een uitgebreid overzicht van alle bijeenkomsten en onderwerpen op de website van VU Amsterdam.

Praktische informatie

De praktische informatie ‘Leergang Jurist van de toekomst‘ staat op de website van de VU Law Academy.

Kosten: € 3.150* (geen btw, inclusief materiaal, koffie en thee).
Duur: 3 maanden
Locatie: VU Amsterdam
Maximaal aantal deelnemers: 25 personen
Startdatum: 30 oktober 2018

Kosten

De prijs van de leergang is inclusief één keuzemodule. Wilt u daarnaast uw kennis verbreden of verdiepen, volg dan 1 of 2 extra keuzemodule(s). U betaalt voor de 1e extra keuzemodule € 300,- en voor de 2e extra keuzemodule € 200,- Bekijk hier de actuele kortingen.

Vrijstellingen

Als u na het volgen van deze leergang besluit de mediationopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering te volgen, krijgt u een vrijstelling voor de theoretische dag. Concreet betekent dit dat u 1 dag minder college volgt en een halve dag minder voorbereiding heeft. Ook ontvangt u een korting van € 475.- op de reguliere prijs van de opleiding.

Trainers

De colleges van de leergang worden verzorgd door gespecialiseerde docenten uit de wetenschap en de praktijk. De leergang staat onder leiding van prof. mr. Dick Allewijn. De volgende docenten zijn betrokken bij deze leergang:

  • Prof. mr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Prof. mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mr. August Van, advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Docenten van het Centrum voor Conflicthantering

 

Inschrijven

Via het online inschrijfformulier van VU Amsterdam. U kunt op het inschrijfformulier aangeven voor welke keuzemodule(s) (conflictoplossing in arbeidsrecht, bestuurs(proces)recht en civiele handelszaken) u zich wilt inschrijven. Kies één of meer keuzemodules. Bij onvoldoende deelnemers kan een keuzemodule geannuleerd worden.

Cursusleider prof. mr. Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam over deze leergang:

“De juridische professional van de toekomst is een breed georiënteerde conflictoplosser. Hij of zij kan vanuit verschillende perspectieven naar een conflict kijken en daardoor betere keuzes maken.
In deze leergang staat een brede en creatieve kijk op het omgaan met conflicthantering, rechtspraak en mediation centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de verwerving van kennis, maar ook om de ontwikkeling van brede professionele vaardigheden op het terrein van conflicthantering. Tijdens de leergang is er derhalve veel aandacht voor de training en praktische toepassing van communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken en voor conflictanalyse en- diagnose.”

EZ/27.08.2018

 

Linda Reijerkerk
Directeur / trainer
Linda Couwenberg
Trainer
Dick Allewijn
Trainer