Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 3.850
  • duur: 5 maanden
  • 51 PE punten Categorie 1a

De oplossingsgerichte (Solution Focused) aanpak is toekomstgericht en richt zich op de vraag: “Hoe wilt u dat het wordt?” U ondersteunt de door de cliënt gewenste gedragsveranderingen door gebruik te maken van oplossingsgerichte interventies en technieken vanuit een basishouding van respect voor de aanpak van die persoon zelf. De oplossingsgerichte aanpak vergroot bij de cliënt het gevoel van competentie, zelfvertrouwen en daarmee de kans op duurzame verandering.

leergang oplossingsgericht coachen wat en voor wie

Voor wie

De Leergang Oplossingsgericht Coachen is voor mensen die als doel hebben anderen professioneel te begeleiden dan wel de intentie hebben als professioneel coach aan het werk te gaan. Dit kan zowel zijn als zelfstandig coach of binnen een organisatie waarin coaching een nevenfunctie of -taak is.

startdata en locatie

Deze training wordt ook in-company aangeboden.

Rooster voor eerstvolgende opleiding

Blok 1 Dag 1 12  oktober 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 1 Dag 2 13 oktober 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 2 Dag 1 15 november 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 2 Dag 2 16 november 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 3 Dag 1 18 december 2024    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 3 Dag 2 19 december 2024    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 4 Dag 1 5 januari 2024    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 4 Dag 2 6 januari 2024    09:30 – 17:00    Haarlem

 

Kosten

De kosten zijn inclusief koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving. Niet inbegrepen bij dit bedrag zijn eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur. De trainingen van het CvC zijn vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. U verlaat hierbij deze website. Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.

Werkwijze

Deze coachingsopleiding bestaat uit 9 dagen training en is opgebouwd uit 4 blokken van 2 dagen en 1 individueel coachgesprek met een trainer. De opleidingsduur is gemiddeld 5 maanden.

Wij hebben gekozen voor deze gespreide aanpak, zodat u de gelegenheid heeft, om tussen de opleidingsblokken, studieopdrachten uit te werken en praktijkervaring op te doen door zelf coachingsgesprekken te voeren. Op deze wijze heeft u ook echt de tijd om u het oplossingsgericht denken en werken in een doorlopend leerproces eigen te maken. Zo kan deze coaching opleiding een enorme impuls geven aan uw professionele en persoonlijk ontwikkeling.

De coachopleiding zelf heeft het karakter van een persoonlijk coachingsproces. U wordt uitgenodigd steeds een link te leggen naar uw eigen praktijk en uit te zoeken wat u kunt gebruiken als professional in uw eigen werksituatie.

Doelen  van de opleiding

Na deze training:

  • Heeft u kennis en inzicht om oplossingsgericht te denken en te werken in het eigen werkveld.
  • Heeft u vaardigheden ontwikkeld en kunt u de relevante methoden en technieken van de oplossingsgerichte aanpak toepassen.
  • Kent u de oplossingsgerichte instrumenten en technieken en kunt u deze inzetten voor zowel teams als individuen.
  • Heeft u oplossingsgerichte vaardigheden ontwikkeld voor in de eigen praktijk en heeft u een houding ontwikkeld waarin de cliënt centraal staat.
  • Kunt u de aangeleerde coaching vaardigheden te integreren in de bij u al aanwezige competenties en ervaring en kunt u een coaching praktijk voeren als oplossingsgericht coach.
  • Kunt u oplossingsgerichte verandertrajecten begeleiden, zowel individueel als in groepen, teams, of organisaties.

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.

Accreditatie

Linda Reijerkerk
Directeur, trainer, mediator
Lenka Hora Adema
Trainer
Vincent Aelbers
Trainer