Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 9.500
 • duur: 10 maanden

De juridisch professional van vandaag de dag kan niet meer zonder mediation en mediationvaardighedenHet metier van de advocaat, bedrijfsjurist, de CEO, managers en andere professionals bestaat voor een groot gedeelte uit onderhandelen, brandjes blussen en conflictoplossingsstrategieën. Een gedegen, erkende opleiding tot professional mediator is de basis voor het verhogen van uw activiteit. 

De markt roept om hybride oplossingen. Niet alleen rechtspraak of arbitrage, niet alleen mediation, niet alleen bindend advies. Maar creatieve combinaties. Door samenwerking tussen professionals in het begeleiden van conflicten. Juist de combinatie van tussenpartijdige begeleiding (Legal Mediator) en bovenpartijdige interventies is waar de markt om vraagt. De Legal Mediator is de professional die met zijn dienstverlening daaraan bijdraagt. In deze 20- daagse Leergang Legal Mediator bieden we hybride vormen van conflictoplossing.  

In deze opleiding:  

 • Wordt u in de eerste plaats opgeleid tot professioneel MfN mediator en beschikt u over minimaal 25 effectieve vaardigheden. 
 • Werkt u aan uw attitude als mediator, het dna dat het verschil maakt. 
 • Heeft u kennis over de mogelijkheden van hybride oplossingen. 
 • Weet u welke ingangen bij bovenpartijdige geschilbeslechters effectief werken. 
 • Bent u in staat met uw cliënten tot een passende route te komen die aansluit bij de in mediation geïdentificeerde overgebleven geschilpunten. 
 • Leert u de vaardigheden om het gesprek met uw cliënten te voeren over de meest effectieve aanpak van hun kwestie, met inzet van hybride vormen waar nodig. 
 • Leert u alles over Route 96, insolventiemediation, Mutual Gains en/of stakeholderparticipatie.  
 • Gastcollege van onze bijzonder hoogleraar Mediation van de Vrije Universiteit
   

Programma

Dag 1: Conflictenleer
Dag 2: Harvard Onderhandelen dag 1
Dag 3: Harvard Onderhandelen dag 2
Dag 4: Positioneel onderhandelen
Dag 5: Mutual Gains Approach
Dag 6: Mediation Blok 1 Dag 1
Dag 7: Mediation Blok 1 Dag 2
Dag 8: Mediation Blok 2 Dag 1
Dag 9: Mediation Blok 2 Dag 2
Dag 10: Mediation Blok 3 Dag 1
Dag 11: Mediation Blok 3 Dag 2
Dag 12: Blok 4: wetgevingsverdieping
Dag 13: Systeemdenken
Dag 14: Blok 4: Juridische Aspecten van Mediation
Dag 15: Mediation Blok 5 Dag 1
Dag 16: Mediation Blok 5 Dag 2
Dag 17: Mediation advocacy & conflict coaching
Dag 18: Hybride vormen
Dag 19: Slotdag
Dag 20: Voorbereiding Assessment

Waarom deze opleiding? 

Het CvC heeft sinds 1993 al 1000+ professionals opgeleid tot professional mediator, waaronder veel advocaten, legal counselsCEO’s, bestuurders en andere professionals. Het CvC is initiatiefnemer van de eerste Leerstoel Mediation, gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in samenwerking met de MfN, de Mediatorsfederatie Nederland. Via de CvC Academische Pitch© worden wij continue gevoed met nieuwe wetenschappelijke inzichten die wij weer doorgeven aan onze cursisten via onze trainingen en leergangen. 

Groepsgrootte 

Het CvC werkt met kleine groepen van max. 16 personen wat het mogelijk maakt dat u persoonlijke feedback ontvangen zodat uw leercurve nog steiler wordt. 

Accreditatie

Dick Allewijn
Trainer
Linda Couwenberg
Trainer
fieke-harinkc
Fieke Harinck
Trainer | Raad van Aanbeveling
Lenka Hora Adema
Vrije Universiteit Amsterdam
Eliane Dosker
Trainer