Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 1.615
  • duur: 3 dagen

Bepaal de waarde van mediation voor u en voor uw organisatie en ga actief aan de slag met het ontwikkelen van uw mediationvaardigheden en het bereiken van uw doel met behoud van een prettige relatie!

Tijdens de training bepalen we samen met u de waarde van mediation voor u en uw organisatie en komen onderwerpen aan de orde als:  ‘Wat is mediation en wat is mediation niet?’; ‘Wanneer is het inzetten van mediation zinvol?’; ‘Hoe verloopt een mediation in grote lijnen en specifiek voor u en uw organisatie?’; ‘Wat is de rol van de mediator, de deelnemers en eventuele derden bij een mediation?’

Verder werken we tijdens de training met name aan het ontwikkelen van uw mediationvaardigheden. We helpen u uw conflictvaardigheid te vergroten en uw doel te bereiken met behoud van een prettige relatie. Leer (beter) omgaan met conflictsituaties op de werkvloer, conflicten tussen personen en conflicten tussen meerdere partijen (organisaties). U leert op een effectieve manier kijken naar conflicten en ontwikkelt specifieke mediationvaardigheden, zoals omgaan met emoties, herformuleren, onderhandelen en standpunten omzetten in belangen.

Lenka Hora Adema
Trainer
Kees van Eijk
mediator | facilitator | trainer

Doelen van training mediationvaardigheden

Na het volgen van deze training Mediationvaardigheden:

  • Weet u wat mediation inhoudt en wat de waarde van mediation is voor u en uw  organisatie;
  • Kunt u professioneel optreden als gespreksbegeleider bij conflicten en in eigen conflictsituaties escalatie voorkomen;
  • Heeft u praktische (mediation) instrumenten verworven om zelf effectief op te treden in gesprekken en onderhandelingen;
  • Heeft u attitude en vaardigheden verworven om zowel de manier van onderhandelen als de uitkomst positief te beïnvloeden;
  • Bent u in staat om de regie te houden in lastige gesprekken en deze een constructieve wending te geven;
  • Is uw kennis en inzicht over conflicten toegenomen zodat u effectief kunt adviseren en (eventueel) verwijzen over de meest passende aanpak van een conflict.

Voor wie en ingangseisen

Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 16 personen. De training Mediationvaardigheden is met name gericht op managers, juristen, HR functionarissen, vertrouwenspersonen, bezwaar- en klachtafhandelaars, coaches en beleidsmedewerkers.

Werkwijze

De training is zeer afwisselend en actief. Het programma kent een korte theoretische onderbouwing en veel oefenmomenten, gebruikmakend van gevarieerde werkvormen en praktijksimulaties. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek die voorafgaand aan de training door cursisten kan worden ingebracht. Tijdens deze driedaagse training ontvangt u wekelijks informatie om u te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de verworven kennis en vaardigheden. Deze methode, die succesvol is gebleken, helpt om het geleerde weer in herinnering te brengen en er stapsgewijs mee aan de slag te gaan.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Kosten: € 1.615
Duur: 3 dagen
Tijd: 9:30 – 17:00 uur
Locatie: Haarlem op de Nieuwe Gracht 74, 2011 NJ op 1e verdieping
Vooropleiding: geen, HBO+/WO werk- en denkniveau
Maximaal aantal deelnemers: 16 personen
Erkenning: geen MfN PE punten

Trainingsdata

Door op ‘alle data’ te klikken krijgt u een overzicht te zien van alle opleidingsdagen.

Kosten

Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. U verlaat hierbij deze website. Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.