Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 2.275
 • duur: 4 dagen
 • 24 PE punten Categorie 1a

Het is steeds gebruikelijker om daders en slachtoffers van strafbare feiten met elkaar in gesprek te brengen. Dit herstelrecht is intussen zelfs vastgelegd in het Nederlands strafrecht, en rechters verwijzen dan ook geregeld naar een mediator. Voorwaarde is wel dat die de opleiding tot strafzaakmediator met succes heeft afgerond.

Deze opleiding vormt (ook) een goede basis, voor iedereen die niet in een pool voor Strafrechtmediators terecht wil of kan komen. De opleiding voor Mediator in Strafzaken biedt voldoende handvatten aan mediators die het geleerde willen inzetten binnen organisaties of instellingen als bijvoorbeeld de politie; de jeugdzorg; de reclassering; buurtbemiddeling;  slachtofferhulp; jeugdrechtadvocaten; verzekeraars en elke andere organisatie of instelling waarbinnen herstelrecht een rol speelt.

Frederique van Zomeren
mediator, trainer

Trainingsdata

Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is al sinds 2007 nauw betrokken bij de ontwikkeling van mediation in het strafrecht. Met alle kennis en ervaring die we sindsdien hebben opgedaan, ontwikkelden we deze specialisatie. U leert in de training alles wat u nodig hebt om als mediator in strafzaken aan de slag te kunnen. Zo gaan we in op de verschillende mogelijkheden die u kunt inzetten, hoe u slachtoffer-dadergesprekken veilig begeleidt en hoe u herstelgericht werkt. Onze bijzondere en (inter)nationaal gelauwerde gastdocenten maken de training nog boeiender.

Waardering en beoordeling

Cursisten aan het het woord.

“Mooie, volledige dagen. Veel geleerd en fijne sfeer. Bedankt.”

Kosten

Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. U verlaat hierbij deze website. Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.

Werkwijze

De specialisatie tot mediator in strafzaken bestaat uit 4 dagen. Om deze specialisatie met succes af te sluiten dient u een:

 • een literatuurstudie te doen en drie huiswerkopdrachten te maken
 • een strafzitting bij te wonen en daarvan een verslag te maken
 • alle cursusdagen aanwezig te zijn

Na deze training

 • voldoet u aan de kwaliteitseisen voor dit vakgebied
 • kent u het herstelrecht
 • kent u het Nederlands strafrechtsysteem
 • heeft u inzicht in de psyche van daders en slachtoffers
 • kunt u persoon en daad van elkaar scheiden
 • kunt u bij de dader kwaliteiten herkennen en bespreken die kunnen bijdragen tot herstel
 • kunt u de veiligheid creëren die nodig is als dader en slachtoffer elkaar ontmoeten
 • kunt u een bemiddelingsgesprek voeren

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.

Accreditatie