Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 695
  • duur: 1 dag
  • 6 punten Categorie 1a

Ben je een ervaren mediator en wil je jouw cliënten ook een route bieden als mainstream mediation met lege handen staat? Breid je toolkit uit met hybride processen. De eerste training in Nederland die ingangen aanreikt voor een hybride aanpak in complexe of hoog geëscaleerde kwesties. Dreigt de mediation te stranden en lijkt alleen nog het toernooimodel open te staan? Krijg inzicht in alternatieven die zelfs dan nog mogelijk zijn.

Lenka Hora Adema
Trainer
Eliane Dosker
mediator, trainer, Coördinator Mediation

Inhoud van de training

Route 96. Mediation with side-step. Tot voor kort een vrij onbekende procesroute in het wetboek. Sinds de publicatie van Eliane Dosker en Lenka Hora Adema in Tijdschrift Conflicthantering en sinds de MER-initiatieven van de rechtspraak juist een gevleugeld woord. Waarom slaat het zo aan?  De markt roept om hybride oplossingen. Niet alleen rechtspraak of arbitrage, niet alleen mediation, niet alleen bindend advies. Maar creatieve combinaties. Door samenwerking tussen professionals in het begeleiden van conflicten.

Ondernemers, van MKB tot multinationals, willen graag snelle, duurzame oplossingen voor conflicten. Met behoud van de relatie, hun autonomie, hun reputatie. Integratief onderhandelen om tot oplossingen te komen. En geen tijd verliezen zonder de zekerheid dat er een einde komt aan het conflict.

Juist de combinatie van tussenpartijdige begeleiding door een mediator en  – voor zover nog nodig – bovenpartijdige interventies om overgebleven knopen door te hakken. Dat is waar de markt om vraagt. En waar mediators hun dienstverlening nog verder kunnen uitbouwen.

In deze training bieden we je allereerst een overzicht van de state-of-the-art van hybride vormen van conflictoplossing. Zowel old school als hypermodern met behulp van algoritmes. Daarnaast zetten we de ervaring van u als cursist in de spotlights over welke ingangen in de praktijk effectief blijken.

Na afloop van deze eendaagse training:

  • Heeft u kennis over de mogelijkheden voor hybride oplossingen.
  • Weet u welke ingangen bij bovenpartijdige geschilbeslechters effectief werken.
  • Bent u in staat met uw cliënten tot een passende route te komen die aansluit bij de in mediation geïdentificeerde overgebleven geschilpunten.
  • Leert u de vaardigheden om het gesprek met uw cliënten te voeren over de meest effectieve aanpak van hun kwestie, met inzet van hybride vormen waar nodig.
  • Hebt u meer inzicht in uw rol als mediator bij het begeleiden van mediation next level.

De training bestaat uit korte theoretische toelichtingen en interactieve, pragmatische gespreksvormen.

Leer van de experts. Laat deze kans niet lopen en meld u hier aan.