Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 995
  • duur: 2 dagen
  • 12 PE punten Categorie 1a

U heeft uw basisopleiding tot Professioneel Mediator afgerond en bent actief aan de slag als mediator of past mediationvaardigheden toe in uw dagelijkse praktijk. Het lijkt u echter waardevol om toch weer eens alle mediationvaardigheden die u tijdens uw opleiding heeft geleerd te perfectioneren of op te poetsen.

Tijdens de twee Opfrisdagen Mediationvaardigheden laten we samen met u vele van de 25 CVC vaardigheden – van intake tot afronding van de mediation – de revue passeren en gaan we actief aan de slag met de verschillende vaardigheden in de verschillende fasen van het mediationproces. Tevens zijn de Opfrisdagen Mediationvaardigheden twee interessante dagen om ervaringen uit te wisselen met andere mediators en wordt de tweede dag afgesloten met een borrel!

Linda Reijerkerk
Directeur, trainer, mediator
Lenka Hora Adema
Trainer

Opfrisdagen mediationvaardigheden WAT EN VOOR WIE

Voor wie en ingangseisen

Voor deelname dient u een erkende basisopleiding tot Professioneel Mediator te hebben afgerond.

Startdata 

De eerstvolgende Opfrisdagen Mediationvaardigheden vinden plaats op 20 & 21 juni 2024.

Kosten

Inclusief: een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. U verlaat hierbij deze website.

Werkwijze

De training is zeer afwisselend en interactief. Het programma kent een korte theoretische onderbouwing en veel oefenmomenten, gebruikmakend van gevarieerde werkvormen en praktijksimulaties. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek die voorafgaand aan de training door cursisten kan worden ingebracht. Tijdens deze tweedaagse training ontvangt u informatie om u te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de verworven kennis en vaardigheden. Deze methode, die succesvol is gebleken, helpt om het geleerde weer in herinnering te brengen en er stapsgewijs mee aan de slag te gaan.

Doelen van de opfrisdagen mediationvaardigheden

Na het volgen van deze training:

  • Heeft u weer een scherp beeld van welke vaardigheden er tijdens het mediationproces kunnen worden ingezet;
  • Heeft u kunnen oefenen met vaardigheden die u graag aangescherpt wilt hebben;
  • Heeft u kunnen sparren met andere mediators!

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.

Accreditatie