Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 1.960
 • duur: 4 dagen verdeeld over twee blokken
 • 24 PE punten Categorie 1a

Voor een burger die een conflict krijgt met de overheid is niet alleen de uitkomst belangrijk, maar vooral ook de weg er naar toe. De klassieke overheid is ‘boven ons gesteld’, haar besluiten kunnen worden aangevochten in bezwaar- en beroeps- en klachtprocedures. Al enige tijd is een kanteling zichtbaar: overheid, burgers en ondernemers gaan met elkaar om tafel. Dat geeft een andere dynamiek: de overheid wordt gesprekspartner, maar blijft ook overheid. Om in die dynamiek het goede te kunnen doen moet u als mediator over specifieke inzichten en vaardigheden beschikken. Die inzichten en vaardigheden bieden we aan in deze vierdaagse specialisatieopleiding. Met deze specialisatie vergroot u uw persoonlijke effectiviteit als mediator in het begeleiden van conflicten tussen burgers, overheid en ondernemers.

specialisatie overheidsmediator wat en voor wie

voor wie en ingangseisen

De specialisatie tot overheidsmediator is voor mediators die zich willen bekwamen op dit terrein. Voor deelname dient u te beschikken over HBO+/WO werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers per opleidingsgroep is maximaal 16 personen.

Startdata en locatie

Door op ‘rooster te klikken krijgt u een overzicht te zien van alle opleidingsdagen.

Rooster

Blok 1 Dag 1    9 oktober 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 1 Dag 2    10 oktober 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 2 Dag 1    30 oktober 2023    09:30 – 17:00    Haarlem
Blok 2 Dag 2    31 oktober 2023    09:30 – 17:00    Haarlem


Kosten
Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.

Werkwijze

De specialisatie tot Overheidsmediator bestaat uit 4 dagen training en is opgebouwd uit 2 blokken van telkens 2 dagen.

U krijgt als overheidsmediator te maken met mediations tussen burger en een grote bureaucratie. Of mediation met drie deelnemers, bijvoorbeeld burger, ondernemer en overheid. Of met een complexe groepsmediation over maatschappelijke kwesties. In een kleine groep gaat u intensief aan de slag met de kenmerkende casuïstiek op verschillende deelgebieden van het overheidshandelen.

Een mediator bij de overheid heeft u een zekere mate van kennis nodig van de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Openbaarheid Bestuur en mandaatkwesties. Daarnaast dient u over specifieke vaardigheden te beschikken met betrekking tot het omgaan met overheidscultuur, rekening houdend met meerdere partijen.

In een kleine groep gaat u aan de slag met casuïstiek die op uw eigen werkterrein ligt. Daardoor leert u beter om te gaan met de valkuilen van mediation met de overheid. Uniek aan deze training is dat u individuele coaching krijgt op de competenties die uw nodig hebt om uw interventies als overheidsmediator nog effectiever te maken. Dit persoonlijke intervisietraject is in de training ingebouwd en geeft u ook na de training meer regie over uw ontwikkeling als mediator. Uiteraard is er ook volop kans om uw inhoudelijke vragen aan de trainers voor te leggen.

Doelen van de opleiding

Na deze training:

 • Weet u hoe u moet omgaan met warm en koud conflictgedrag en wat u moet doen om de overheid in beweging te krijgen
 • Kent u de samenhang tussen mandaat en commitment en kunt u daarmee spelen
 • Voelt u wanneer de tijd rijp is om over vertrouwen in de overheid te beginnen
 • Kunt u uw eigen ervaringen met overheden en bureaucratieën dienstbaar maken aan een goed mediationresultaat.

Programma specialisatie tot overheidsmediator

Elk blok bestaat uit twee dagen en beslaat een aantal hoofdthema’s.

Blok I

Dag 1: Inleiding mediation met de overheid om tafel

 • Specifieke  aspecten van  mediatio n met de overheid: Omgaan met machtsverschil
 • Van eenzijdig naar tweezijdig
 • Warm tegen koud
 • Startproblemen: van praten over mandaat naar praten over commitment
 • Hypothesen formuleren
 • Ambtenaren schillen

Dag 2:  Mediation en bureaucratie 

 • Mediation met grote bureaucratieën
 • De bestuursrechtelijke driehoeksrelatie

BLOK II

Dag 1: Conflictmanagement, Multiparty en beleidsbemiddeling  

 • Conflictmanagement bij de overheid
 • Groepsmediation met de overheid als partij
 • Multistakeholder processen en interactieve beleidsvorming

Dag 2: Afronding  

 • Integratie en versteviging
 • Wat je als mediator altijd al wilde weten over de  Awb (maar niet durfde te vragen)
 • Interne mediation, PCMO en conflicthanteringspalet

Accreditatie

De Mediationopleiding van het CvC is een door het MfN en NIP geaccrediteerde opleiding. Cursisten die bij het CvC de opleiding hebben afgerond kunnen er voor kiezen tot het MfN register toe te treden. Voor toetreding tot het MfN register dient u te slagen voor een theorie-examen en een assessment. Meer informatie over deze examens vindt u op mediationtoets.nl. Voor actuele informatie over het MfN register verwijzen wij u graag naar de website van het MfN.

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.

Linda Reijerkerk
Directeur, trainer, mediator
Dick Allewijn
Trainer
Lenka Hora Adema
Trainer