Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 2.970
 • duur: 2 maanden
 • 24 PE punten punten Categorie 1a

Mediation en andere alternatieve geschilbeslechtingsmethoden hebben inmiddels een plek gevonden in het werkveld van de curator en andere insolventie professionals. Het nut en de praktische  toepassing van deze methoden ten behoeve van een voorspoedige afwikkeling van boedel of zaak is in de praktijk gebleken: de mogelijkheid van maatwerkoplossingen en een snellere, efficiëntere en minder kostbare manier van geschiloplossing dan rechtspraak, arbitrage of bindend advies.

Alleen, wanneer wel en wanneer niet? Wat zijn indicaties en contra-indicaties, voor- en nadelen? Hoe werkt het precies? Wat is de rol van de curatoren, de rechters-commissarissen, de banken, de bestuurders en de commissarissen van de gefailleerde en hun assuradeuren? Hoe verwachten vakgenoten deze instrumenten te kunnen toepassen in het licht van de WHOA en de taak van de herstructureringsdeskundige?  Op deze en andere vragen heeft u antwoord na het volgen van de training ‘Mediation-instrumenten in insolventie en herstructurering’.

Linda Couwenberg
mediator, trainer
Linda Reijerkerk
Directeur, trainer, mediator

trainingsdata

Door hieronder op het rooster van de opleiding te klikken opent er een scherm met daarin het rooster, alle data, van die opleiding.

Rooster voor eerstvolgende opleiding in 2021

Mediation instrumenten Dag 1    vrijdag 10 december     2021    09:30 – 17:00   Haarlem
Mediation instrumenten Dag 2    zaterdag 11 december 2021    09:30 – 17:00   Haarlem
Mediation instrumenten Dag 3    vrijdag 14 januari           2022    09:30 – 17:00    Haarlem
Mediation instrumenten Dag 4    zaterdag 15 januari        2022    09:30 – 17:00    Haarlem

VoOR wie?

Curatoren, insolventie- en herstructureringsadvocaten of juristen, (bijzonder beheer) bankmedewerkers, general en legal counsels en overige professionals die te maken hebben met (dreigende) conflictsituaties in en rond faillissement of surseance, herstructureringsvraagstukken en de begeleiding van (functionarissen van) ondernemingen in zwaar weer. Deze training is geschikt voor diegenen die hun professionele vaardigheden willen uitbreiden met praktische skills voor effectieve conflicthantering, in het bijzonder in insolventie- en herstructureringssituaties, brede kennis op willen doen over het palet aan  verschillende geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden, en in staat willen zijn hierover deskundig te adviseren.

Doelen van de opleiding

Na deze training

 1. Heeft u inzicht in de mogelijke rol van mediation en overige alternatieve geschilbeslechtings- en conflictoplossingsmethoden bij insolventie en herstructurering en hoe deze in te zetten voor een effectieve (boedel)afwikkeling of behandeling van uw zaak.
 2. Heeft u brede kennis van het palet aan verschillende geschilbeslechtings- en conflictoplossings- methoden, mogelijke indicaties en contra-indicaties, hoe deze in te zetten in een zakelijke context en bent u in staat hierover anderen te adviseren.
 3. Bent u bekend met de werking en dynamiek van conflicten, relevante psychologische wetmatigheden, escalatiemechanismen en bent u bekend met de meest bekende analysemodellen van conflict.
 4. Bent u in staat zelf een analyse te maken van een conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode te kiezen.
 5. Bent u in staat om zelf een aantal van de meest effectieve conflictinterventies praktisch toe te
 6. Heeft u zicht op bijzondere aandachtspunten zoals wanneer de failliet, de curator, de aangesproken derde (bestuurder, bank, accountant etc.) of kredietnemer een rol hebben of partij zijn in een conflict.

Werkwijze

Deze training heeft een opzet van een masterclass wat zich weerspiegelt in zowel de deelnemers als de gespecialiseerde trainers en de bijzondere gastsprekers. De training houdt rekening met de drukbezette werkweek van de zakelijk professional en wordt daarom gehouden op vrijdag en zaterdag. De genoemde onderwerpen komen uitgebreid in de training aan bod, onder leiding van ervaren (business) mediators en trainers.

Programma

BLOK 1: Dag I

 • Opening door mr. Esther Oppendijk-van Veen, partner bij RESOR en bestuurslid INSOLAD
 • Dynamiek/machtverhoudingen/instituten in zakelijke geschillen
 • De rol van (i) bank, (ii) curator, (iii) rechter-commissaris
 • Begrip conflict, conflicthantering, escalatie en de-escalatie
 • De relatie met (i) de kredietnemer, (ii) failliet, (iii) aangesproken derde (bestuurder, bank etc.)
 • Effectieve interventies op basis van conflictstijlen-perspectief
 • Introductie geschiloplossing
 • Vaardigheden/interventies deel 1:
  • The Art of Listening
  • Niet ‘stellen’ maar ‘vragen stellen’
  • Conflictdiagnose (7i Model)

Diner

 • Gastspreker Edward Dijxhoorn, MfN-registermediator, oud-curator en bestuurslid Stichting Insolventie Mediation (SIM)
 • Gastspreker Willem Meijer, mediator, OK functionaris en WHOA- herstructureringsdeskundige

BLOK 1: Dag 2

 • Algemeen: alternatieve geschilbeslechting en mediation
  • De essentie van mediation en mediationvaardigheden
  • Mediation(vaardigheden) als werkwijze voor geschiloplossing
 • De gouden driehoek: proces, attitude, vaardigheden
 • Inzicht in eigen houding in conflicten
 • Inzicht in houding van onafhankelijke rol bij geschiloplossing
 • De rol van emoties in (zakelijke) conflicten
 • Vaardigheden/interventies (deel II)
  • Werken met emoties
  • Reflecteren
 • Korte inleiding Stakeholder Management

BLOK 2: Dag 1

 • Exploratiefase
 • Vaardigheden/interventies (deel III)
  • Metacommunicatie
  • Onderscheid standpunten en belangen
  • Schillen
 • ‘Ineffectieve communicatie- en ruziepatronen’

Diner

 • Gastspreker Emeritus hoogleraar mediation mr. dr. Dick Allewijn

BLOK 2: Dag 2

 • Onderhandelfase
 • Positioneel vs. integratief
 • Harvard methode
 • Vaardigheden/interventies (deel IV)
  • Opties creëren
  • Loven en bieden
 • Afrondingsfase

In-Company

Het is ook mogelijk om deze training voor uw organisatie intern te verzorgen en de training geheel op maat aan te passen aan de wensen en situatie van uw organisatie. Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen.

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.