Skip to main content
overzicht
  • kosten: € 985
  • duur: 2 dagen
  • 12 PE punten Categorie 1a

In het systemische gedachtegoed staat centraal, dat ieder individu deel uitmaakt van grotere gehelen (systemen) en dat dit verregaande invloed heeft. Een systeem is onderhevig aan bepaalde principes en altijd gericht op overleving en balans.

Gedurende twee dagen gaan we aan het werk met systemisch kijken en opstellingen.  Naast het behandelen van theorie, gaan we heel praktisch en op verschillende manieren werken met vraagstukken en situaties en thema’s uit uw eigen praktijk. We zullen aandacht besteden aan het stellen van (systemische) vragen, verschillende vormen van opstellingen en uw rol als begeleider.

Carmen Altena
Trainer

Trainingsdata

Over systemen, ‘systemisch’ en opstellingen

Ieder individu maakt deel uit van grotere gehelen (systemen). Op de eerste plaats is ieder mens onlosmakelijk verbonden met zijn oorspronkelijke familiesysteem. Daarnaast maakt de mens gedurende zijn leven deel uit van verschillende andere systemen, bijv. binnen zijn studie of in het werk. Er is ook verwevenheid, zo neemt iedereen bijvoorbeeld zijn of haar familiesysteem mee naar de werkplek.

Een systeem waar de principes worden geleefd, voelt in harmonie, de energie stroomt. Daarentegen als de principes niet worden geleefd, ontstaan dynamieken die zich uiten in schier onoplosbaar ineffectief gedrag, onwenselijke symptomen, terugkerende conflictsituaties etc. Om dit op te lossen, heb je naar de dynamieken in de onderstroom te kijken. Daarvoor is het onvoldoende om alleen te kijken naar een individu op zichzelf. Met een systemische bril kijk je naar het gehele systeem en de onderlinge interactie. Je hebt oog voor het enorme web waarmee alle personen en gebeurtenissen binnen een systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst.

Systemisch waarnemen is een andere manier van kijken die je blik op de situatie verandert en je nieuwe belangrijke informatie en mogelijkheden geeft en kan leiden tot een andere aanpak.

Opstellingen zijn een vorm waarin je zichtbaar kunt maken hoe de elementen in een systeem zich verhouden. Hoe beweegt iemand zich bijvoorbeeld in een bepaalde context en hoe verhouden mensen zich tot elkaar, kloppen de plekken die eenieder inneemt?

De training

Gedurende twee dagen gaan we intensief met systemisch waarnemen en opstellingen aan het werk. Naast het behandelen van basis theorie over systemisch werken gaan we vooral aan de slag met oefeningen, gespreksvaardigheden en opstellingen. Voor een deel bent u zelf, als deelnemer, zelf ‘werkmateriaal’. We werken met name met situaties uit uw eigen praktijk.

Na deze training

  • Heeft u inzicht in systemische dynamieken en onderlinge relaties in een systeem;
  • Heeft u een introductie gehad in systemisch werken binnen het werkveld van de mediator;
  • Heeft u geoefend met systemisch vragen stellen;
  • Bent u zich meer bewust van uzelf, uw oordelen en overtuigingen en uw invloed op de oplossing;
  • Heeft u geoefend met diverse vormen van opstellen
  • Heeft u inzicht in voor u lastige situaties, thema’s en blinde vlekken.

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.

Accreditatie