Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 150
 • duur: 2 uur

Om MfN-registermediator te worden moet u na afronding van een erkende basisopleiding mediation het theorie-examen en vaardighedentoets behalen. Zowel het theorie-examen als het assessment worden afgenomen door Examenbureau Intop. Als u zich echt goed wilt voorbereiden op het theorie-examen, laat u dan begeleiden door trainer Jacqueline Spierdijk. Zij is auteur  van “Juridische aspecten van Mediation”,  verplichte literatuur voor dit examen.

Online voorbereiden MfN theorie-examen

Nu u door de Coronacrisis aan huis gebonden bent, is het de gelegenheid om u voor te bereiden op uw examen.

Gedachten als “Het is al zo lang geleden dat ik voor het laatst echt geleerd heb en examen deed, kan ik dit nog wel?” zijn heel normaal. Hoe vliegt u zo’n examen aan? Hoe werkt u met multiple choice-vragen en wat zijn daarin de valkuilen? Welke onderwerpen uit de theorie vindt u nog lastig? En waar wilt u echt meer over weten?

Jacqueline Spierdijk maakt samen met u een aanpak die werkt en waarmee u in een paar weken tijd helemaal klaar bent voor het theorie-examen.

Speciaal voor onze oud-cursisten hebben we komende maand een prachtig aanbod: voor €150 krijgt u tijdens een online sessies van 1,5 uur intensief privéles van Jacqueline, waarin de geleerde theorie gaat leven en u haar direct vragen kunt stellen. Door de theorie te koppelen aan anekdotes en voorbeelden uit de praktijk, maakt u het zich echt eigen. Daarnaast kunt u in de dagen voorafgaand aan het examen nog twee keer 15 minuten online of per telefoon spreken met Jacqueline, mocht u nog vragen hebben of extra ondersteuning wensen. Wij gebruiken hiervoor de applicatie Zoom. Bij de prijs inbegrepen is toegang tot onze online leeromgeving, met veel naslagwerk.

Het theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen met een vaste verdeling van aantal vragen per eindterm.

Hieronder is het aantal vragen per eindterm weergegeven:

 • Eindterm 1: Mediation (10 vragen)
 • Eindterm 2: Conflicttheorie (9 vragen)
 • Eindterm 3: Theorie over onderhandelen en besluitvorming (8 vragen)
 • Eindterm 4: Beroepsvaardigheden en interventies (9 vragen)
 • Eindterm 5: Ethiek en beroepsregels (6 vragen)
 • Eindterm 6: Juridische aspecten in de mediation (8 vragen)

De aanbevolen literatuur ter voorbereiding is:

 • Handboek Mediation, 6e herziene druk, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012399456)
 • Juridische aspecten van mediation, 4e herziene druk, E. Schutte, J. Spierdijk. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 97890 1239 885 5)
 • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, 6e herziene druk, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2017 (ISBN 9789012398831)
 • Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation, Dr. H.C.M. Prein. Den Haag Sdu uitgevers (ISBN 90-12-11271-0)

De teksten van de MfN-reglementen en -modellen (zie o.a. de MfN-website): – MfN Gedragsregels – MfN Klachtenregeling – Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators – MfN Mediation Reglement – Model Mediationovereenkomst – MfN Statuut voor de interne mediator – MfN model Geheimhoudingsverklaring – MfN Model Mediationclausule. (LET OP: In verband met de verschijningsdatum van de boeken kunnen de daarin besproken reglementen en modellen afwijken van de actuele reglementen en modellen. In dat geval zijn de meest actuele reglementen en modellen van toepassing.)

Inschrijven voor het theorieexamen kan bij Intop.