Skip to main content
overzicht
 • kosten: € 1.650
 • duur: 3 dagen
 • 18 PE punten Categorie 1a

Bij participatie wilt u weerstand en polarisatie ombuigen naar constructieve inzet van stakeholders en voortgang van uw project. De specifieke vaardigheden, uw houding en het proces vormen de kern van deze training.

Als u plannen maakt en projecten ontwikkelt voor uitbreiding en vernieuwing, zult u in overleg moeten treden met andere belanghebbenden. Dat kan een diverse lijst zijn, zoals omwonenden, bedrijven, grondeigenaren, natuur- beschermingsorganisaties, boeren, overheden. Zij hebben belangen die vaak botsen.

Stakeholders laten zich horen, al dan niet georganiseerd. De Omgevingswet biedt een wettelijk kader. Hoe kunt u bij weerstand en polarisatie participatieprocessen tot een goed resultaat brengen?

Een voorbeeldcase

Een bedrijf, gelegen tussen een stad en een natuurgebied, wil haar bedrijfsterrein uitbreiden. De nieuwe Omgevingswet zegt dat zowel de initiatiefnemer als de gemeente daarover in gesprek moeten gaan met andere belanghebbenden. Dat kan een bont gezelschap zijn, zoals omwonenden, grondeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties. Vaak melden zich ook onverwachte partijen, zoals een actiegroep of bewoners die zich niet vertegenwoordigd voelen door organisaties. Conflicten, boosheid, weerstand en polarisatie liggen bij participatie op de loer. Participatie is bedoeld om de kwaliteit van besluitvorming te vergroten en juridische procedures te voorkomen, maar desondanks liggen weerstand en polarisatie op de loer. Hoe leidt u het participatieproces in goede banen? Hoe gaat u om met tegenstellingen? Dat is waar deze driedaagse opleiding over gaat.

Startdata en locaties

Kosten

Inclusief: koffie/thee, lunches, een syllabus, readers, hand-outs en gebruik van de digitale leeromgeving.
Exclusief: eventuele reis- en verblijfskosten, verplichte en aanbevolen literatuur.
Het CvC is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Vanuit onze website wordt u doorgeleid naar onze opleidingsportaal waar u zich kunt inschrijven. U verlaat hierbij deze website. Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen. Na inschrijving wordt u verzocht om een korte biografie en motivatie voor de opleiding in te sturen.

Omgaan met weerstand en polarisatie bij participatie wat en voor wie

De opleiding is bedoeld voor eenieder die in het kader van een initiatief of besluitvorming andere partijen wil of moet betrekken: omgevingsmanagers, gebiedsmakelaars, projectmanagers, beleidsbemiddelaars, bestuurders en bewonersorganisaties.

Resultaten van de opleiding

De opleiding is sterk gericht op toepassing in uw eigen praktijksituatie. Na deze training:

 • Kunt u effectief een participatietraject ontwerpen
 • Weet u wat bronnen van weerstand en polarisatie kunnen zijn en weet u te anticiperen
 • Kunt u specifieke participatievaardigheden, houding en aanpak inzetten om impasses te voorkomen en op te lossen
 • Bent u in staat om uw participatietraject tot een goed einde te brengen en duurzaam draagvlak te creëren.

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt zes dagdelen. De opbouw is geïnspireerd op de effectieve Participatiecirkel van het CVC. In iedere stap komen houding, procesaanpak en vaardigheden aan de orde. U bent in de gelegenheid om uw eigen praktijksituatie in te brengen, zodat de theorie direct van nut is voor uw praktijk. Er wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van houding en vaardigheden bij weerstand en polarisatie bij participatie. Persoonlijke coaching staat daarbij centraal. Bij de opleiding ontvangt u een syllabus, readers, hand-outs en maakt u gebruik van de digitale leeromgeving.

Trainers

Drie gerenommeerde trainers geven u deze verrijkende training.

 • Hans Bekkers: ervaren beleidsbemiddelaar en mediator op het raakvlak van overheid, burger en bedrijfsleven
 • Aik Kramer:Ervaren beleidsbemiddelaar, mediator en trainer. Auteur van verschillende publicaties op dit vlak en oprichter van www.beleidsbemiddeling.nl
  Ervaring in de ruimtelijke ordening, het sociaal domein en grootschalige participatietrajecten.
 • Linda Reijerkerk: heeft meer dan 30 jaar ervaring met participatieprocessen, zowel in haar 20-jarige carrière als mediator in het omgevingsbeleid, als projectleider in stakeholderprocessen in het buitenland.

Direct inschrijven

Via onderstaande agenda kunt u zich direct inschrijven voor de opleiding van uw keuze. U gaat hiervoor naar ons opleidingsportaal.

Hans Bekkers
Trainer
Linda Reijerkerk
Directeur
Aik Kramer
Aik Kramer
gasttrainer