Skip to main content

De grondlegger van mediation sinds 1993

Het Centrum voor Conflicthantering (CvC) is in 1993 opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een gerenommeerd opleidingsinstituut. Wij trainen, scholen en begeleiden mensen die professioneel bezig zijn met conflicthantering, mediation, bemiddelen, onderhandelen, coachen en communicatie.

Mediator als vakman

Het vakmanschap van de mediator gaat ons ter harte. Wij dragen graag bij aan een groter potentieel van professionele mediators die breed inzetbaar zijn. Om als mediator goed te functioneren, zijn levenservaring en aanvoelen wat mensen beweegt onmisbaar. Bovendien moet u als mediator theoretisch goed zijn onderlegd, de patronen in conflictgedrag herkennen en u bewust zijn van uw houding en de gevolgen daarvan op de mediation. Alles bij elkaar vergt ons vak specifieke vaardigheden.

Onze filosofie

Het CvC staat bekend om haar gedegen opleidingen, waarin de vaardigheden centraal staan. In kleine groepjes krijgen de cursisten persoonlijke feedback, wat helpt de techniek onder de knie te krijgen. Wij zijn er van overtuigd dat alle vaardigheden te leren zijn, maar dat ze een trucje worden als je als mediator of coach niet over de juiste attitude beschikt. Een open, eerlijke, geïnteresseerde houding naar wat mensen beweegt, is belangrijk. Dat dragen wij over in onze opleidingen. De cursisten ontdekken ook hoe zij tot dan toe naar conflicten kijken en ontwikkelen een strategie die mogelijk effectiever is. Onze trainers sluiten aan bij de kwaliteiten van de cursisten: wat kunnen ze al en wat hebben ze nog nodig? We dagen de cursisten uit nieuwe interventietechnieken te proberen en benadrukken de ontwikkeling van hun functie als leider in de mediation.

Het CvC leidt mediators op die faciliterend én transformatief kunnen werken. In het eerste geval helpen ze hun cliënten vooral de regie over hun conflict in eigen hand te nemen, in het tweede staat de manier waarop hun cliënten communiceren centraal.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het is onze core business om gedegen opgeleide, professionele mediators en coaches af te leveren, maar wij vinden het ook belangrijk bij te dragen aan de ontwikkeling van ons vakgebied en een brug te vormen tussen wetenschap en praktijk. Daarom hebben wij in 2017 met de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) de leerstoel Mediation ingesteld bij de Vrije Universiteit Amsterdam. We zijn er trots op dat Dick Allewijn de eerste bijzonder hoogleraar is van deze leerstoel: hij is een van de grondleggers van het CvC en geeft nog altijd trainingen bij ons.

Tot slot draagt het CvC er toe bij dat mediation een vanzelfsprekende manier wordt om conflicten buiten de rechtszaal op te lossen. Onze hooggekwalificeerde mediators en coaches werken in Nederland, maar ook bij conflicten elders in de wereld, zoals in Afrika en Indonesië. Het is onze bijdrage aan een vreedzamer wereld.

Trainers

Al onze trainers hebben jarenlange praktijk- en trainerservaring. Zij combineren het docentschap vaak met een mediationpraktijk of een ander gerelateerd specialisme. Ze zijn bijvoorbeeld advocaat, rechter of psycholoog, die dankzij hun jarenlange ervaring de theorie bekwaam verbinden met de praktijk. Bij onze opleidingen staan uw praktijk en leercurve centraal.

Historie

Het CvC is in 1993 opgericht door Ali Hanekroot en Marga Schreuder; twee pioniers die het vanuit Amerika overgewaaide mediation graag binnen Nederland een plaats wilden geven. Ali en Marga ontwikkelden een instituut dat zich richtte op alle aspecten van conflicthantering en onderhandelen. Het voornaamste doel was een professionele vakopleiding voor mediators ( toen nog conflictbemiddelaars) aan te bieden, die zich niet slechts richtte op het aanleren van een aantal extra vaardigheden, maar ook op de attitude van de mediator. De visie hierbij was een potentieel te ontwikkelen van goed opgeleide en geïnspireerde mediators vanuit verschillende beroepsachtergronden en op verschillende conflictgebieden, inzetbaar in heel Nederland.

 

Alle mensen betrokken bij het CvC

Wat biedt het CvC u?

  • Opleidingen tot professioneel mediator (mediationopleiding), specialisaties en nascholingstrainingen.
  • Maatwerktrainingen op het gebied van mediation, conflictvaardigheden, onderhandelen en communicatie.
  • Onderzoek en advies bij de implementatie van mediation en conflicthantering in organisaties.
  • Opleiding tot oplossingsgericht coach.
drs. Ali al Hadaui
mediator, trainer
drs. Annelies Hendriks
Gasttrainer | Coach | kinderspecialist | Leiderdorp
ir. Bart Tamboer
Opleidingscoordinator
ir. Carmen Altena
Trainer
mr. Corine de Jong
Trainer
mr. Corinne Lemkes
Trainer
mr. Dick Allewijn
Trainer
mr. Frederique van Zomeren
mediator, trainer
drs. Hans Bekkers
mediator, trainer
Henk Naves
voorzitter Raad vd Rechtspraak
mr. Ivanka Koster
Trainer
mr. Jeroen Brouwer
Advocaat / Hof v discipline
Kees van Eijk
mediator | facilitator | trainer
mr. Lenka Hora Adema
Trainer
mr. Lenka Hora Adema
Trainer
dr. Lieke Coenraad
Trainer
mr. Linda Couwenberg
mediator, trainer
drs. Linda Reijerkerk
Directeur, trainer, mediator
mr. Margot van Cleef-Metsaars
Trainer
mr. Maria Leijten
Gasttrainer
drs. Marise van Amersfoort
mediator, trainer
dr. mr. Martin Brink
Raad van Advies | Advocaat | arbiter | MfN mediator
mr. Mirjam Duyser
Trainer
mr. Pauline Grapperhaus
Gasttrainer
drs. Pierre Quaedvlieg
vm. bestuursvoorzitter Esdégé-Reigersdaal
Raquel Buijs
Office Manager/Secretaresse
mr. Reijnoud Schram
Trainer| Familiemediator | Coach
drs. Rik Smit
Gasttrainer
Selen Bernink-Balci
mediator, trainer
mr. Suzanne Wieberdink
Gasttrainer
drs. Ton Westerduin
Mediator
Vincent Aelbers
Trainer
drs. prof. Willemien den Ouden
Staatsraad Raad v State / hoogleraar
mr. Wouter van den Briel
Raad van Advies | Client Service Director bij Van Benthem & Keulen
mr. prof. Ymre Schuurmans
Directeur Instituut Publiekrecht / hoogleraar