Skip to main content

Onze opleidingsfilosofie en die van onze trainers, is gevormd door de ervaring dat mensen op vier verschillende manieren leren. Uit de praktijk blijkt dat door deze manier van trainen de geleerde kennis, vaardigheden en attitude ook voor langere tijd geborgd blijft. Wij baseren onze trainingen daarom op de leercirkel van Kolb:  

  • Abstracte conceptualisering (denken): tijdens de training wordt theoretische kennis duidelijk en overzichtelijk aangeboden, waardoor de deelnemers effectief over de kennis kunnen nadenken en deze kunnen analyseren; 
  • Actief experimenteren (doen): de deelnemers krijgen in de training middels oefeningen en rollenspelen de kans praktisch te experimenteren met de mediationvaardigheden;
  • Concrete ervaring (voelen): tijdens de oefeningen en rollenspelen kunnen de deelnemers ervaren wat het toepassen van de mediationvaardigheden met hen en met de ander doet en wat voor effect het op een gesprek heeft; 
  • Reflectieve observatie (zien): de deelnemers krijgen de gelegenheid de toepassing van mediationvaardigheden te aanschouwen bij het voordoen door de trainer en door de mede-deelnemers te observeren bij de oefeningen en rollenspelen. Op deze manier aanschouwen de deelnemers bij elkaar wat werkt en wat niet werkt en kunnen zij reflecteren over hoe zij zelf de mediationvaardigheden toepassen in de praktijk.