Skip to main content

Het Centrum voor Conflicthantering hecht veel waarde aan haar comité van advies en aanbeveling. Vooraanstaande enthousiaste personen uit de rechtspraak, juridisch sector en het bedrijfsleven die met hun inzet en betrokkenheid de bekendheid, uitstraling en slagvaardigheid van ons instituut kunnen vergroten.