Skip to main content

Aik Kramer is mediator en beleidsbemiddelaar en heeft als zodanig uitgebreide ervaring in zowel het ruimtelijk als het sociaal domein. Hij is auteur van het boek ‘Beleidsbemiddeling – een praktische oplossing voor maatschappelijke conflicten’ en verschillende andere publicaties op dit terrein. Hij is medeoprichter van beleidsbemiddeling.nl. Tevens is hij voorzitter van de Vereniging Mediators bij de Overheid (VMO) en bestuurslid vande Mediatorsfederatie Nederland (MfN).