Skip to main content

Oplossingsgericht werken bij bezwaar: gemakkelijker gezegd dan gedaan…

Het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de behandeling van bezwaarschriften binnen de gemeentelijke praktijk. Het moet duidelijk maken welke factoren en condities behulpzaam zijn bij het toepassen van de oplossingsgerichte werkwijze bij de behandeling van bezwaarschriften.

Veel bestuursorganen onderschrijven deze werkwijze in hun beleidsplannen, maar de ervaring leert dat het nog niet zo gemakkelijk is om die in de praktijk te brengen. Doel van het onderzoek is betrokkenen in staat te stellen bezwaarschriften meer burgervriendelijk en oplossingsgericht af te handelen.

Inmiddels hebben wij de bezwaarpraktijk onderzocht in vijf gemeenten in Noord-Holland. Wij hebben dit gedaan in twee fasen: de bel- en de hoorfase. De belfase is onderzocht aan de hand van dossiers van bezwaarzaken en vraaggesprekken met bezwaarmakers, bezwaarbehandelaars en andere betrokkenen binnen de gemeente. De hoorfase is onderzocht aan de hand van observaties van hoorzittingen en vraaggesprekken met bezwaarmakers, bezwaarbehandelaars en degenen die horen.

Graag delen wij onze bevindingen met u, in het bijzonder in hoeverre bezwaarbehandelaars er in slagen oplossingsgericht te werken en wat daarvan het effect is op het verloop van de procedure. Doorslaggevend blijken hun juridische beroepsopvatting en de cultuur van de organisatie waarin zij werkzaam zijn.

Programmaoverzicht >