Skip to main content

Corine de Jong is mediator-advocaat. Zij is gespecialiseerd in mediations op het gebied van arbeid, organisatie en samenwerking. Ook is ze de vaste mediator van het televisieprogramma ‘Het Familiediner’. Zij is mediator en trainer┬ávan het eerste uur (1994). Als┬átrainer bij het Centrum voor Conflicthantering is zij onder andere┬ábetrokken bij de Mediationopleiding, de Specialisatie Arbeidsmediation en maatwerktrainingen op het gebied van onderhandelen, nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht en trainingen mediationvaardigheden/conflicthantering voor overheidsorganisaties.

Corine is altijd actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van mediation in Nederland, o.a. door deel uit te maken van de Commissie Kwaliteit van het Nederlands Mediation Instituut en de Accreditatiecommissie Basisopleiding tot mediator, waarvoor ze mede het protocol schreef.