Skip to main content

DE mediator als improvisatiekunstenaar

  • Betekenis improvisatie in het werk van de mediator
  • Handelen in het moment: interventies bij onverwachte wendingen
  • Improvisatie als vaardigheid en tool voor professionele ontwikkeling

De mediator is zijn of haar eigen instrument. Maar wat voor muziek maakt de mediator? Klassiek of heeft het meer weg van jazz improvisatie? Hoewel we improvisatie vooral kennen uit de wereld van de kunsten, speelt improvisatie ook een belangrijke rol in het werk van de mediator. Op welke manier gaan mediators om met onverwachte wendingen in sessies en hoe verhoudt dit spontane handelen zich tot het bewaken van structuur, voorbereiding en principes? Hoe reflecteren mediators zelf op de rol van improvisatie in hun werk? Op welke manier kan flexibiliteit, creativiteit en handelen in het moment bijdragen aan de professionalisering van de mediator?

De mediator als improvisatiekunstenaar

Het werken in onvoorspelbare conflictsituaties vergt bijzondere kwaliteiten. De mediator is zijn of haar eigen instrument. Maar wat voor muziek maakt de mediator? Klassiek of heeft het meer weg van jazz improvisatie? Recente literatuur vergelijkt het flexibele, inventieve en creatieve handelen van de mediator met dat van de jazzmuzikant.

Improvisatietalent

Een kundig mediator lijkt goed te kunnen improviseren in onvoorspelbare situaties. Het kiezen van de juiste interventies op het juiste moment is hierbij van belang. Op welke manier beschrijven mediators zelf de rol van improvisatie in hun werk? Hoe verhoudt dit talent zich tot vaardigheid en ervaring in het vak? Het handelen van de mediator kenmerkt zich door een balans tussen grip op structuur en het afwijken daarvan door te reageren op onverwachte wendingen in het moment zelf.

Reflectie

Door theoretische- en praktijkkennis met elkaar te verbinden probeert dit onderzoek grip te krijgen op de kern van het handelen van de mediator, juist wanneer het er echt op aankomt. Het probeert de mysterieuze rol van improvisatie op kritieke momenten in mediationsessies te beschrijven. Het onderzoek verzamelt reflecties van mediators op interacties met partijen die zowel waardevol zijn voor het onderzoek naar conflictbemiddeling als voor de werkpraktijk van de mediator zelf. Zo kan, door te reflecteren op beschrijvingen van andere praktijkprofessionals, ook gekeken worden naar het eigen instrumentarium.

Programmaoverzicht >