Skip to main content

Piketmediation binnen de rechtspraak

  • Wat is piketmediation?
  • Door welke gerechten en in welke vormen wordt piketmediation aangeboden?
  • Wat zijn de best practices en knelpunten van de verschillende aanbiedingsvormen van piketmediation?

De pilots binnen de rechtspraak die als doel hebben vechtscheidingen te voorkomen, zijn niet meer op één hand te tellen. Eén van die initiatieven, is piketmediation. Dit is een vorm van mediation naast rechtspraak, maar dan in de variant van een pressure-cooker. Typerend voor piketmediation is dat de mediation plaatsvindt in het gerechtsgebouw en dat in beginsel direct na het eerste gesprek een terugkoppeling plaatsvindt aan de rechter. Piketmediation wordt door meerdere gerechten aangeboden, echter de wijze waarop lopen uiteen. Tot nu toe was nog niet eerder een landelijk onderzoek gedaan naar deze verschillende vormen. Tijdens de pitch zullen wij u meer hierover vertellen.

In opdracht van de Raad voor de rechtspraak is empirisch onderzoek uitgevoerd naar piketmediation binnen het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. In het kader van hun masterscriptie hebben Daniëlle Brouwer en Eva de Jong het onderzoek uitgevoerd. Zij werden begeleid door prof. mr. Lieke Coenraad en prof. mr. Masha Antokolskaia.

Piketmediation is een vorm van mediation naast rechtspraak, maar dan in de variant van een pressure-cooker. Typerend voor piketmediation is dat de mediation plaatsvindt in het gerechtsgebouw en dat in beginsel direct na het eerste gesprek een terugkoppeling plaatsvindt aan de rechter. Piketmediation wordt door meerdere gerechten aangeboden, echter de wijze waarop lopen uiteen.

In dit onderzoek zijn voor het eerst de verschillende aanbiedingsvormen geëvalueerd die worden aangeboden door zeven gerechten. De bevindingen uit het dossieronderzoek, de interviews en de expertmeeting tezamen hebben geleid tot een algemeen rapport over de best practices en knelpunten van piketmediation. In dit rapport zijn tevens enkele aanbevelingen opgenomen betreffende vormen van piketmediation die goed blijken te werken in de praktijk. Het rapport is te downloaden op de website van het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht.

 

Programmaoverzicht >