Skip to main content

Frederique van Zomeren is gevestigd als zelfstandig trainer, MfN-registermediator en (team)coach. Ze is partner bij HAvZ Mediation dat gespecialiseerd is in business, arbeid en samenwerking, overheid, internationale mensenrechten en herstelrecht. Daarnaast is zij mede-oprichter van DoeDemocratie.nu, waarin zij burgers, overheid en ondernemers faciliteren om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen. Frederique werkt ook op doorverwijzing van de Rechtspraak.

Frederique heeft een achtergrond in recht en internationale politiek. Ze heeft bij verschillende ministeries gewerkt en vertegenwoordigde Nederland en de EU bij de Verenigde Naties als voorzitter en lead negotiator bij onderhandelingen over toegang tot de rechter in milieuzaken.  Ook werkte ze een aantal jaar in Brussel bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.  Ze faciliteerde internationale mediations en dialoog en werkte aan verbetering van de effectiviteit van internationale alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen.

Frederique is voorzitter van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging van professionals in mediation. Tevens is zij bestuurder van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Bij het Centrum voor Conflicthantering is Frederique docent voor de Mediationopleiding, de Specialisatie Mediation in Strafzaken / restorative justice en geeft zij maatwerktrainingen op het terrein van conflictvaardigheden. Frederique bewaakt de doelen van het programma zonder bang te zijn om buiten het vaste stramien te bewegen als dat nodig is.

Vaardigheden

Frederique heeft ruim ervaring met trainen van groepen waarin een grote diversiteit van niveau is. Zij benut juist de verschillen binnen de groep en kan de groep nader tot elkaar brengen door te verbinden en vertrouwen te creëren. Ze is in staat om mensen te bewegen van strijden naar oplossen. In de training confictvaardigheden bij Defensie werd haar trainerschap met gemiddeld een 9 beoordeeld.
Zij is sterk in reflecteren en meebewegen met de groepsdynamiek.  Ze laat ieder mens/cursist in zijn waarde en heeft een groot empathisch vermogen. Zoals men van een goede trainer mag verwachten kan zij goed luisteren, samenvatten en doorvragen.

“De taart vergroten, zodanig dat er voor een ieder iets lekkers in zit. Door mediation mensen met elkaar in gesprek brengen, zodat ze elkaar weer kunnen horen en ze met een positieve bril naar de toekomst kunnen kijken. Dat inspireert me en het levert mooie en duurzame resultaten op.”