Skip to main content

Jacqueline is sinds 1998 mediator, en werkt sinds 2001 vanuit haar eigen praktijk in Den Haag. Zij bemiddelt doorgaans in contractuele verhoudingen tussen ondernemingen en instellingen. Huurrecht, leveringscontracten, distributieovereenkomsten, intellectuele eigendom, (beroeps)aansprakelijkheid. Kortom: conflicten die zich afspelen in een zakelijke omgeving. Meestal zijn die conflicten al aan een advocaat of rechterlijke instantie voorgelegd, of overwegen partijen die mogelijkheid. Jacqueline bemiddelt ook regelmatig in conflicten tussen overheid en burger.

Voorheen was zij 12 jaar advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Nu geeft zij trainingen aan o.a. de Orde van Advocaten en de rechterlijke macht op het gebied van communicatie en mediation. Jacqueline maakt deel uit van de Tuchtcommissie voor mediators en publiceert  met enige regelmaat over mediation. (o.a. Juridische aspecten van mediation (3e druk 2011), Advocaat in mediation – tips, trucs en blunders (sdu 2011) en Zakboek Mediation (2e druk 2013).

Bij het CvC traint Jacqueline Spierdijk in de Mediationopleiding.