Skip to main content

Mr. Jeroen Brouwer is advocaat te Apeldoorn en wordt regelmatig verzocht als bindend adviseur op te treden. Hij bekleedt meerdere nevenfuncties. Zo is hij o.a. lid van de Raad van Discipline Hofressort Arnhem; voorzitter Stichting Advocaten zonder grenzen; lid van (het dagelijks bestuur van) de Examencommissie Beroepsopleiding Advocatuur en voorzitter commissie van toezicht en advies civiele cassatie advocatuur. Zijn belangstelling voor het klachtrecht krijgt vorm als lid van de Raad van Discipline Hofressort Arnhem – Leeuwarden en als lid van de Klachtenadviescommissie rechtbank Gelderland en Midden-Nederland.

“De professionele standaard die voor advocaten geldt, is geen rustig bezit en blijft zich ontwikkelen. De advocaat blijft niettemin in de kern een partijdige belangenbehartiger. Ondanks die rol ben ik mij als advocaat in toenemende mate bewust van de waarde van mediation als bijdrage aan het oplossen van een geschil”.