Skip to main content

Mr. Jeroen Brouwer is advocaat, lid Hof van discipline en lid van de Klachtadviescommissie rechtbank.

“De professionele standaard die voor advocaten geldt, is geen rustig bezit en blijft zich ontwikkelen. De advocaat blijft niettemin in de kern een partijdige belangenbehartiger. Ondanks die rol ben ik mij als advocaat in toenemende mate bewust van de waarde van mediation als bijdrage aan het oplossen van een geschil”.