Skip to main content

Openen van de black-box van victim-offender mediation: (hoe) verklaart deelname aan mediation een lagere recidivekans?

 

  • Verklaart de self-selection bias gevonden effecten?
  • Wat is de black-box in onderzoek naar victim-offender mediation?
  • Hoe wordt de black-box opengemaakt?

In onderzoek naar de effecten van victim-offender mediation op recidive wordt vaak een vergelijking gemaakt tussen verdachten die wel hebben deelgenomen aan mediation en verdachten wiens zaak is afgehandeld volgens het traditionele strafrecht. Doordat deelname aan mediation vrijwillig is, zit er mogelijk een self-selection bias in eerder onderzoek. Verklaart deze bias de gevonden effecten van mediation op recidive. En zo niet, wat speelt zich dan af in de black-box? Wat gebeurt er tijdens mediation en hoe beïnvloedt dat de verdachte? Met dit onderzoek wordt geprobeerd om antwoord te geven op deze vragen.

De toepassing van victim-offender mediation (slachtoffer-dader bemiddeling) in het strafrecht is een groeiende praktijk in Nederland en daarbuiten. Met wortels in het herstelrecht, heeft mediation als doel om slachtoffer en dader met elkaar in gesprek te brengen, zodat schade, behoeftes en relaties hersteld kunnen worden. De focus ligt hierbij dus niet op vergelding, zoals in het bekende strafrecht, maar op herstel.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat verdachten die hebben deelgenomen aan mediation een lagere recidivekans hebben, in vergelijking met verdachten wiens zaak is opgelost via het traditionele strafrecht. Echter is deelname aan mediation vrijwillig, waardoor er sprake kan zijn van een self-selection bias in eerdere onderzoeken. Verdachten die hebben deelgenomen aan mediation kunnen namelijk een ander profiel en andere motivaties hebben dan verdachten die niet bereid waren om deel te nemen. Deze eventueel vooraf bestaande verschillen zouden ook een verklaring kunnen bieden voor de gevonden effecten op recidive

In dit onderzoek wordt geprobeerd te achterhalen of de relatie tussen deelname aan mediation en een lagere recidivekans wordt verklaard door een self-selection bias of door het mediationproces. Daarnaast wordt onderzocht welke elementen van mediation dit effect verklaren. Dit wordt gedaan door verschillende fasen van het mediationproces te onderzoeken.

Programmaoverzicht >