Skip to main content

Route 96: meer samenwerking tussen rechters en mediators door bovenpartijdige interventie (artikel 96 Rv) in tussenpartijdig mediationproces?

Dosker en Hora Adema doen onderzoek naar wat artikel 96 Rv – rechtspraak op maat door ‘arbitrage’ bij de kantonrechter – kan betekenen voor de dienstverlening van mediators aan hun cliënten. Wat zijn de ervaringen van mediators met artikel 96 Rv en in hoeverre zien mediators meerwaarde in ‘route 96’ voor hun cliënten? Welke ervaring van mediators is er met het integreren van deze route in het mediationproces? Een eerste verkenning door publicatie van een oproep om de doelgroep mediators te bereiken (o.a. in Tijdschrift Conflicthantering en via NMV najaar 2019). Publicatie van een artikel op basis van interviews met mediators naar verwachting in 2020.

Eliane en Lenka doen een oproep aan mediators om mee te werken aan het onderzoek. Dat kan door antwoord te geven op onderstaande vragen:

  • Hoe vaak komt het in uw praktijk voor dat de mediation is gestrand omdat er een inhoudelijk punt overblijft waarover cliënten het niet eens worden met elkaar?
  • In hoeverre wordt er in dat geval voor een bovenpartijdige interventie gekozen? Zo ja, welke en waarom? Wat maakt dat niet wordt gekozen voor ‘route 96’ naar uw idee?
  • Bent u bereid mee te werken aan een kort interview?

U kunt uw antwoorden sturen naar route96@vu.nl.

Programmaoverzicht >