Skip to main content

Lieke Coenraad is hoogleraar Privaat Recht, in het bijzonder het familierecht en het procesrecht. Lieke is specialist op het gebied van familiemediation en een van de trekkers van het programma Conflicthantering bij de Vrije Universiteit. Zij neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma ‘Amsterdam Centre for Family Law’. Het interessante onderzoek dat zij heeft gedaan, draagt absoluut bij aan een verdere verdieping van deze specialisatie Familiemediation. Lieke is tevens Raadsheer plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam.