Skip to main content

Onderzoek naar de conflictvaardigheid van een organisatie

Incompany Mediation biedt een methodiek aan waarmee de conflictvaardigheid van een organisatie kan worden onderzocht en gemanaged

  • Is het zinvol de conflictvaardigheid van een organisatie te meten?
  • Perspectieven van waaruit de conflictvaardigheid gemeten kan worden.
  • Conflictvaardigheid: een belangrijke pijler van de cultuur van een organisatie

Conflicten zullen er altijd zijn, hetzij manifest, hetzij latent. De uitdaging is deze conflictsituaties optimaal te benutten. De methodiek geeft inzicht in de aspecten die van invloed zijn op het effectief om kunnen gaan met (arbeids) conflicten. De methodiek benadert de conflictvaardigheid vanuit de perspectieven: medewerker, cultuur en organisatie. Verschillende modellen geven vanuit deze perspectieven een goed inzicht in de conflictvaardigheid van een organisatie.

Organisaties steken veel tijd en energie in het effectief om kunnen gaan met conflicten, met name om escalatie ervan te voorkomen. Het rendement van deze inspanningen is vaak moeilijk inzichtelijk te maken. Incompany Mediation, in de persoon van Loek Jonk MfN register mediator, ontwikkelt een methodiek waarmee de conflictvaardigheid van een organisatie kan worden gemeten. Daarbij ondersteund door waardevolle adviezen en feedback van Prof dr. Harry B.M. van de Wiel, hoogleraar  aan de RUG (vakgebieden Klinische Psychologie en Communicatiewetenschappen en o.m. verbonden aan het Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking, CLAS), Ko van Klundert MD, directeur Eduko, educatie en kwaliteitsontwikkeling en Jarl Pieter, Intern mediator UMCG.

De methodiek is gebaseerd op 12 jaar praktijkervaring in arbeidsmediation in combinatie met inzichten verkregen uit eerdere uitgevoerde onderzoeken die gericht waren op de conflictvaardigheid van mensen en organisaties. Drie uitgangspunten zijn daarbij relevant:

  • de conflictvaardigheid van de medewerkers,
  • de cultuur van de organisatie
  • de mate waarin een organisatie de conflictvaardigheid van medewerkers faciliteert en stimuleert

De onderzoeksresultaten geven een beeld van de cultuur van de organisatie en ondersteunen het bepalen van beleid op het gebied van conflictvaardigheid en het implementeren ervan.

Programmaoverzicht >