Skip to main content

Kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation

  • Wat zijn de gewenste kwalificaties van een zakelijk mediator?
  • Wat is de gewenste uitvoering van een zakelijke mediation?
  • Hoe ziet men mediation in combinatie met andere vormen van geschiloplossing?

In 2018 is een online onderzoek gedaan naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder advocaten, bedrijven en rechters, allen met ervaring met zakelijke mediation. Uit het onderzoek blijken veel interessante aanknopingspunten voor de praktijk, waaronder de gewenste werkwijze van de mediator, de overwegingen om wel of geen mediator in te zetten, mediation in verhouding tot/combinatie met andere vormen van conflictoplossing.

ZAM/ACB Onderzoek

Marc Simon Thomas werkt als universitair docent (UD) Rechtssociologie aan de Universiteit Utrecht en is als onderzoeker verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging bij dezelfde universiteit. Samen met Eva Schutte, Marina de Kort – de Wolde en Manon Schonewille heeft hij in 2018 een onderzoek naar zakelijke mediation in Nederland uitgevoerd.
Het betreft een online onderzoek naar de kansen en belemmeringen voor zakelijke mediation in Nederland. Het onderzoek is uitgevoerd onder advocaten, bedrijven en rechters, allen met ervaring met zakelijke mediation. Uit het onderzoek blijken veel interessante aanknopingspunten voor de praktijk, waaronder de gewenste werkwijze van de mediator, de overwegingen om wel of geen mediator in te zetten, mediation in verhouding tot/combinatie met andere vormen van conflictoplossing.
De belangrijkste conclusies uit het eindrapport zullen worden toegelicht. Zakelijke mediation verdient het om meer bekendheid te krijgen en vaker te worden toegepast, maar er is nog wel werk aan de winkel voor de zakelijke mediator.

Programmaoverzicht >