Skip to main content

strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit

  • Over welke competenties moet de mediator in strafzaken beschikken?
  • Hoe ziet een goede vaststellingsovereenkomst eruit (in een strafzaak)?
  • Hoe moet de competenties worden geborgd en door wie?

Als mediator in strafzaken werk je in de context van het strafrecht. Dat houdt in dat het proces ‘onder druk staat’ en dat een slotvereenkomst een privaatrechtelijke overeenkomst is, die deel uit gaat maken van het strafdossier. Kortom een overeenkomst van partijen maar ook voor de OvJ of de rechter.

SIA RAAK: strafrechtmediation geborgd in kwaliteit

Mediation in strafzaken is een relatief nieuw beroep waardoor er ook in de praktijk de nodige vragen leven over wat er precies van de mediators in kwestie verwacht mag worden. Dit onderzoek is uitgevoerd door Hogeschool Utrecht (Lectoraten: Toegang tot het Recht en Werken in een justitieel kader) met als doelstelling om competenties / kwaliteitseisen te formuleren voor mediators in strafzaken en om te onderzoeken hoe deze competenties geborgd kunnen worden.

Focus van het onderzoek

Het onderzoek moet een set competenties opleveren die bruikbaar zijn voor de praktijk van de mediator in strafzaken. Daarnaast wordt ook het product van een mediation in strafzaken, te weten de slotovereenkomst nader beschouwd. Dit is namelijk een privaatrechtelijke overeenkomst, een overeenkomst van slachtoffer en verdachte, die een rol gaat spelen in het strafproces. Deze overeenkomst is dan ook een belangrijk document omdat het meeweegt bij de afdoening van de strafzaak.

De relevantie voor mediation

Het resultaat van dit onderzoek is een flink aantal producten, dat onmiddellijk bruikbaar is in de praktijk. Zo worden er competenties geformuleerd, die de basis kunnen vormen voor een opleiding mediator in strafzaken. Hoewel dergelijke opleidingen al bestaan, ligt hieraan geen (eenduidig) opleidingsprofiel ten grondslag, gebaseerd op (praktijk)onderzoek. Er wordt een blauwdruk voor een opleiding geleverd, een handboek voor de mediator in strafzaken, een voorbeeld vaststellingsovereenkomst, een evaluatiesysteem voor de mediators in strafzaken, een congres (12 november 2019) en meerdere artikelen (in vaktijdschriften en een wetenschappelijk artikel).

Programmaoverzicht