Skip to main content

Mediation bij hiërarchische arbeidsconflicten

Het gebruik van mediation bij hiërarchische arbeidsgeschillen is in Nederland de laatste 15 jaren zichtbaar toegenomen. Mediators vinden deze conflicten doorgaans ingewikkeld vanwege structurele machtsongelijkheid tussen de partijen. Meriem Kalter heeft onderzoek gedaan naar dit type mediation en daarbij de volgende vragen onderzocht:

  1. Wat is de lange-termijn effectiviteit van mediation bij hiërarchische arbeidsconflicten?
  2. Wat is de invloed van machtsdynamiek in bovengeschikte-ondergeschikte dyades op de korte-termijn effectiviteit?
  3. Hoe beleven bovengeschikten en ondergeschikten emoties tijdens mediation en is een mediator in staat deze emoties goed in te schatten?

Om deze vragen te beantwoorden heeft zij drie empirische studies uitgevoerd. Tijdens de pitch worden deze studies toegelicht en de belangrijkste resultaten besproken.
Programmaoverzicht >