Skip to main content

Herstelbemiddeling en mediation in strafzaken: werkt het?

Alternatieve vormen van conflictoplossing staan volop in de maatschappelijke belangstelling, in het civiel recht, het bestuursrecht en in het strafrecht. Nieke Elbers deed samen met Iris Becx en Katrien Lauwaert onderzoek naar herstelrechtontwikkelingen binnen het strafrecht. Deze ontwikkelingen worden gedreven door Europese regelgeving. In beleidsstukken wordt veel gerefereerd aan internationaal empirisch onderzoek waaruit is gebleken dat herstelrecht effectiever is dan de traditionele afhandeling van crimineel gedrag.

In Nederland wordt ook behoorlijk wat empirisch onderzoek gedaan naar herstelbemiddeling en mediation. Maar wat zijn eigenlijk de resultaten van deze onderzoeken? In hoeverre draagt mediation en herstelbemiddeling in strafzaken bij aan het herstel van deelnemers? En wat is de invloed op het strafproces? Wij bestudeerden alle Nederlandse empirisch-juridische onderzoeken van de afgelopen 25 jaar en trokken daaruit onze conclusies.

Programmaoverzicht >