Skip to main content

Evidence-based geschiloplossing: de richtlijn methode

De rechtspleging heeft grote behoefte aan objectieve kwaliteitsmaatstaven voor interventies in geschillen. De huidige kwaliteitscriteria zijn verbonden aan specifieke invalshoeken, zoals die van de mediator, de rechter, de advocaat of de jeugdzorgprofessional. Maar wat werkt nu het beste voor de mensen om wie het gaat?

In de medische sector wordt kwaliteit vooral geborgd door behandelrichtlijnen. HiiL heeft de methodiek van ontwikkeling van medische richtlijnen aangepast voor interventies in geschillen en verbonden met best practices uit het veld. Een eerste versie met een aantal aanbevelingen voor de aanpak van scheiding is gereed en de methodiek wordt verder ontwikkeld voor burengeschillen en andere veel voorkomende conflicten.

  • Hoe reageren professionals hierop?
  • Wat zijn hun behoeften?
  • Hoe kunnen richtlijnen een rol spelen in kwaliteitsbeleid?

Evidence-based geschiloplossing

Tim Verheij komt uit een gezin van medici. Als jurist heeft hij om die reden misschien wel een onconventionele blik op de rechtspleging. Van de medische sector verlangen we goede, evidence-based behandelingen voor de mensen die het nodig hebben, waar de behoeften van de patiënt centraal staan. Kunnen we dit ook van juridische professionals verwachten?

Bewijs en ervaringen over ‘wat werkt’

Verheij verricht onderzoek naar interventies in conflictoplossing. Hij verzamelt de ervaringen van professionals (de practice-based evidence) en koppelt dit aan wat er bekend is in de internationale literatuur (de evidence-based practice). Tim kijkt specifiek naar de kwaliteit van het beschikbare bewijs en de effecten die de interventies hebben op rechtszoekenden.

De richtlijnmethode

Als ‘wat werkt’ is geïdentificeerd kunnen aanbevelingen worden geformuleerd. Dit zijn praktische, korte actiepunten die professionals in de frontlinie moeten kunnen toepassen in hun dagelijkse werk. Een verzameling van aanbevelingen vormt zich tot een richtlijn. De eerste versie van een richtlijn voor scheidingen in Uganda ligt klaar om getest te worden.

Programmaoverzicht >