Skip to main content

Willemien den Ouden is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden (faculteit Rechtsgeleerdheid, instituut voor Publiekrecht) en research fellow van het E.M. Meijers Instituut. Zowel in onderzoek als in onderwijs ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht (subsidierecht, schaarse publieke rechten, tegemoetkomingen, het recht inzake Europese structuurfondsen en staatssteun en onderwijsbekostiging) en bij het algemeen bestuursrecht. Vanaf 1 september 2012 tot 1 maart 2016 was zij tevens Dean van de Honours Academy van de Universiteit Leiden, waar de verschillende excellentieprogramma’s van de Universiteit Leiden zijn ondergebracht. Hiernaast is Willemien den Ouden o.a. voorzitter van de redactie van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB), raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven en lid van het bestuur van de Stichting Recht en Overheid (de stichting achter de Academie voor Wetgeving en de Academie voor overheidsjuristen). In 2015 is zij benoemd in de Referendumcommissie, die onder andere is belast met het verstrekken van informatie en subsidies bij een raadgevend referendum. Ook is Willemien den Ouden één van de initiatiefnemers van de Leiden Expert Group on State Aid (LEGSA), een samenwerkingsverband dat wordt gesubsidieerd door onder meer de Europese Commissie en waarbinnen nauw wordt samengewerkt met de Universiteit van Salzburg en de Riga Graduate School of Law. Van het Netwerk Europese Subsidies, een netwerkorganisatie via LinkedIn met meer dan 500 leden, is Den Ouden ook één van de initiatiefnemers.

“In the middle of difficulty lies opportunity.”