Skip to main content

Tijdens de training Systemisch Werken gaan we gedurende twee dagen intensief met dit gedachtegoed aan het werk. Naast het behandelen van theorie over systemisch werken, gaan we aan de slag met oefeningen, gespreksvaardigheden en opstellingen. Voor een deel bent u als deelnemer zelf ‘werkmateriaal’. We werken met name met situaties uit uw eigen praktijk. Maar wat is Systemisch Werken nu precies?

Over systemen, ‘systemisch’ en opstellingen

Ieder individu maakt deel uit van grotere gehelen (systemen). Op de eerste plaats is ieder mens onlosmakelijk verbonden met zijn oorspronkelijke familiesysteem. Daarnaast maakt de mens gedurende zijn leven deel uit van verschillende andere systemen, bijv. binnen zijn studie of in het werk. Er is ook verwevenheid, zo neemt iedereen bijvoorbeeld zijn of haar familiesysteem mee naar de werkplek.

Een systeem waar de principes worden geleefd, voelt in harmonie, de energie stroomt. Daarentegen als de principes niet worden geleefd, ontstaan dynamieken die zich uiten in schier onoplosbaar ineffectief gedrag, onwenselijke symptomen, terugkerende conflictsituaties etc. Om dit op te lossen, heb je naar de dynamieken in de onderstroom te kijken. Daarvoor is het onvoldoende om alleen te kijken naar een individu op zichzelf. Met een systemische bril kijk je naar het gehele systeem en de onderlinge interactie. Je hebt oog voor het enorme web waarmee alle personen en gebeurtenissen binnen een systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst.

Systemisch waarnemen is een andere manier van kijken die je blik op de situatie verandert en je nieuwe belangrijke informatie en mogelijkheden geeft en kan leiden tot een andere aanpak.

Opstellingen zijn een vorm waarin je zichtbaar kunt maken hoe de elementen in een systeem zich verhouden. Hoe beweegt iemand zich bijvoorbeeld in een bepaalde context en hoe verhouden mensen zich tot elkaar, kloppen de plekken die eenieder inneemt?


INTERESSE IN DE training systemisch werken?

Bent u geïnteresseerd in de training Systemisch Werken? Of wilt u meer informatie krijgen over de insteek? Klik hieronder op de link naar de opleidingspagina:

systemisch werken in mediation